3TCloud – Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm

Kính chào Quý khách hàng,

Tại phân hệ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH, mục nghiệp vụ “Xuất nguyên vật liệu” là nơi dùng để nhập liệu các nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu từ kho để phục vụ mục đích sản xuất.

Bài viết sẽ hướng dẫn cách thức nhập liệu theo 2 trường hợp gồm:

TH01: Xuất nguyên vật liệu thông thường theo thực tế phát sinh.

TH02: Xuất nguyên vật liệu tự động theo định mức sản xuất.

Chi tiết từng bước nhập liệu như sau:

TH01: Xuất nguyên vật liệu thông thường theo thực tế phát sinh

Bước 1: Vào mục nghiệp vụ Xuất nguyên vật liệu

Di chuột tới phân hệ “SẢN XUẤT GIÁ THÀNH” kích chuột trái. Hiện cột “Nghiệp vụ” chọn mục “Xuất nguyên vật liệu”.

Tại màn hình nghiệp vụ Xuất nguyên vật liệu, trên thanh menu, nhấn biểu tượng dấu + hoặc phím tắt F2 để nhập liệu nghiệp vụ mới.

Bước 2: Nhập liệu nội dung chi tiết trong chứng từ

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 01/10/2021 xuất kho NVL để sản xuất sản phẩm Công đoạn 01 các loại gồm:

STT Tên vật tư hàng hóa Đvt Số lượng
1 NVLC003 Ngô hột kg 80.000
2 NVLC004 Đường trắng kg 22.0000
3 NVLC019 kg 10.000

Các thông tin cần chú ý nhập liệu gồm:

Ngày chứng từ Ngày phát sinh nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu cho sản xuất.
Mã nhập xuất Quyết định định khoản của nghiệp vụ. Ghi Nợ vào tài khoản chi phí nào thì chọn mã nhập xuất tương ứng có tài khoản ngầm định là tài khoản chi phí đó.

Thông thướng như: 621 – Chi phí nguyên vật liệu chính theo TT200, 154 – Chi phí nguyên vật liệu chính theo TT133,…

Mã vật tư Là mã nguyên vật liệu, vật tư muốn xuất vào sản xuất.
Kho Nguyên vật liệu, vật tư xuất ra từ kho nào.
Sản phẩm Trường hợp xác định nguyên vật liệu này xuất ra để đưa vào sản xuất đích danh cho 1 loại sản phẩm hay 1 công đoạn nhất định thì ô Sản phẩm sẽ điền tương ứng mã Sản phẩm hay công đoạn đó.
Số lượng Là số lượng nguyên vật liệu, vật tư được xuất dùng.
Đơn giá

Thành tiền

Không cần nhập liệu vì phần có thể tự động xác định dựa vào chức năng “Tính giá vốn”.
Đối tượng Có thể để là nhân viên phân xưởng xuất NVL hay kế toán nhập liệu hoặc là thông tin công ty mình.
Diễn giải Mô tả ngắn gọn nội dung nghiệp vụ.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin sẽ tiến hành nhấn biểu tượng Ghi lại – phím tắt là CTRL + ENTER để ghi nhận nghiệp vụ.

TH02: Xuất nguyên vật liệu tự động theo định mức sản xuất

Khi doanh nghiệp đặt định mức sản xuất và muốn căn cứ vào số lượng thành phẩm kế hoạch để xác định ra lượng nguyên vật liệu cần xuất sẽ sử dụng chức năng xuất nguyên vật liệu theo định mức như sau.

Thực hiện các thao tác tương tự ở TH01 tại màn hình thêm mới nghiệp vụ thay vì tự nhập liệu các nguyên vật liệu cần xuất, người dùng sẽ nhấn vào chức năng “Xuất theo định mức”

Hiện bảng khai báo. Tại bảng này sẽ điền các thông tin sau:

Sản phẩm Là mã thành phẩm muốn sản xuất, lấy từ Danh mục vật tư hàng hóa.
Số lượng Số lượng thành phẩm muốn sản xuất
Kho xuất Là kho chứa nguyên vật liệu và vật tư cần xuất ra để sản xuất.
Đơn vị tính và đơn vị quy đổi Tự nhảy theo đơn vị tính của Thành phẩm mà người sử dụng đã khai báo trong Danh mục vật tư hàng hóa

Căn cứ vào định mức đã khai báo phần mềm sẽ tự động tính toán số lượng nguyên vật liệu cần để sản xuất ra lượng sản phẩm trên. Kết quả được như hình.

Nhấn “Ghi lại” hoặc phím tắt CTRL + ENTER để lưu lại nghiệp vụ vừa nhập liệu.

Trên đây là toàn bộ các thao tác hướng dẫn nhập liệu nghiệp vụ Xuất nguyên vật liệu tại phân hệ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!