3T Hộ kinh doanh

  3T HỘ KINH DOANH

Phí áp dụng theo năm  

Phần hành Ngôn ngữ 3 người dùng
 • Tiền mặt, tiền gửi
 • Vật tư, hàng hóa
 • Công trình
 • Sản xuất, giá thành
 • Tài sản, công cụ, chi phí
 • Kế toán tổng hợp
 • Quản lý kho

2.000.000
  HỘ KINH DOANH MỚI THÀNH LẬP
Điều kiện áp dụng 3T Hộ kinh doanh
 • Tối đa 3 người sử dụng
 • Thời gian miễn phí tối đa 12 tháng kể từ ngày đăng ký 3T Hộ kinh doanh
 • Thời gian miễn phí tối đa 15 tháng kể từ ngày thành lập hộ kinh doanh
 • Tiền mặt, tiền gửi
 • Vật tư, hàng hóa
 • Tài sản, công cụ, chi phí
 • Công trình
 • Sản xuất, giá thành
 • Kế toán tổng hợp
 • Quản lý kho
Miễn phí
  DỊCH VỤ GIA TĂNG
Thêm đơn vị cơ sở nhập liệu 50% Tích hợp hóa đơn điện tử 2.000.000  
Thêm đơn vị cơ sở tổng hợp 100% Thiết kế mẫu in chứng từ, báo cáo phiên bản tiếng Việt 1.000.000  
  PERSONAL: DÀNH CHO CÁ NHÂN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Liên hệ  

  COOPERATION: DÀNH CHO CÔNG TY LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Liên hệ  

  CHÍNH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN, ĐẠI LÝ

Liên hệ  

  THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN
 • 1027469000 – Công ty Cổ phần 3T-SMARTKEY – Vietcombank Hà Nội