3TCloud – Nhập lại nguyên vật liệu từ sản xuất

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nhập liệu phiếu Nhập lại nguyên vật liệu thuộc phân hệ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH.

Trong trường hợp vật tư, nguyên vật liệu xuất ra dùng sản xuất nhưng không sử dụng hết muốn nhập lại kho thì sẽ nhập tại phân hệ nghiệp vụ phiếu Nhập lại nguyên vật liệu.

Có 2 trường hợp nhập lại nguyên vật liệu gồm:

  • Trường hợp 1: Vật tư, nguyên vật liệu xuất dùng trong kỳ nhưng không dùng hết đem nhập lại.
  • Trường hợp 2: Vât tư, nguyên vật liệu đang nằm ở mục vật tư chưa sử dụng đầu kỳ và kỳ này mới tiến hành nhập lại kho.

Cách thức nhập liệu từng trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Vật tư, nguyên vật liệu xuất dùng trong kỳ nhưng không dùng hết đem nhập lại

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 31/03/2021 nhập lại kho 5kg – Bột giấy trắng loại 1 do không dùng hết số nguyên vật liệu đã xuất dùng trong kỳ.

Bước 1: Vào mục nghiệp vụ Nhập lại nguyên vật liệu

Tích chọn phân hệ SẢN XUẤT, GIÁ THÀNH, hiện cột Nghiệp vụ tích chọn Nhập lại nguyên vật liệu.

Tại màn hình nghiệp vụ Nhập lại nguyên vật liệu, nhấn dấu + trên thanh menu hoặc phím tắt F2 để thêm mới nghiệp vụ.

Hiện màn hình chứng từ, điền thông tin tương ứng.

Các nội dung cần chú ý gồm có:

Ngày chứng từ Ngày nguyên vật liệu nhập lại kho.
Đối tượng Nhân viên kho/ Kế toán/ Công ty chủ quản.
Diễn giải Tóm tắt nội dung nghiệp vụ.
Mã nhập xuất Ghi nhận Có tài khoản chi phí giá thành.

Ví dụ muốn ghi giảm chi phí NVL thì chọn mã có tài khoản ngầm định 621/154x.

Định khoản tương ứng ở đây sẽ là Nợ tài khoản vật tư của mã vật tư nhập lại kho – Có tài khoản chi phí giá thành.

Mã vật tư

Tên vật tư

Đơn vị tính

Nguyên vật liệu nhập lại kho là gì? Nhập lại theo đơn vị tính gì?
Sản phẩm Trường hợp muốn giảm trừ đích danh chi phí NVL này vào 1 cộng đoạn hoặc 1 mã sản phẩm nhất định thì điền mã tương ứng. Mã này thuộc Danh mục sản phẩm công trình.
Yếu tố Với trường hơp 1 thì ô Yếu tố không cần nhập.
Số lượng Nhập lại NVL với số lượng bao nhiêu?
Đơn giá

Thành tiền

Có thể để trống nếu áp dụng Tính giá vốn tự động trong phần mềm.

Đơn giá nhập lại được xác định theo công thức:

(Giá trị tồn kho đầu kỳ + Giá trị vật tư chưa sử dụng đầu kỳ + Giá trị nhập kho trong kỳ) / (Số lượng tồn kho đầu kỳ + Số lượng vật tư chưa sử dụng đầu kỳ + Số lượng nhập kho đầu kỳ)

Số liệu trên là số tổng cộng của NVL đó tại tất cả các kho.

Trường hợp 2: Vât tư, nguyên vật liệu đang nằm ở mục vật tư chưa sử dụng đầu kỳ và kỳ này mới tiến hành nhập lại kho

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 31/03/2021, Nhập lại kho 5kg – Bột giấy trắng loại 1. Xác định đây là số nguyên vật liệu chưa sử dụng hết từ kỳ trước.

Thao tác nhập liệu thực hiện tương tự như Trường hợp 1.

2 nội dung khác biệt cần chú ý là:

Mã nhập xuất Giá trị của vật tư chưa sử dụng đầu kỳ được treo trên Dư Nợ tài khoản tập hợp giá thành (Thường là TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang)

Vì vậy khi nhập lại NVL kỳ này giá trị hạch toán tương ứng phải ghi Có tk tập hợp giá thành. (Thường ghi Có 154). Nên sẽ sử dụng mã nhập xuất có tài khoản ngầm định là tài khoản tập hợp giá thành.

Nếu ít phát sinh không muốn tạo thêm mã nhập xuất mới thì có thể dùng mã nhập xuất bất kỳ sau đó đặt chuột vào dòng vật tư nhấn F4 và sửa tài khoản ghi Có vào tài khoản tập hợp giá thành.

Yếu tố Tham số bắt buộc phải nhập.

Muốn trừ chi phí nhập lại vào yếu tố chi phí nào sẽ điền mã yếu tố chi phí tương ứng.

Trên đây là toàn bộ những thao tác với phiếu Nhập lại nguyên vật liệu trong phân hệ SẢN XUẤT, GIÁ THÀNH.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!