3TCloud

GIỚI THIỆU 3TCLOUD

TÍNH NĂNG TỰ ĐỘNG QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO

  BASIC: THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

Phí áp dụng theo năm  

Phần hành Ngôn ngữ 3 người dùng 6 người dùng Không giới hạn
 • Tiền mặt, tiền gửi
 • Vật tư, hàng hóa
 • Tài sản, công cụ, chi phí
 • Kế toán tổng hợp
 • Quản lý kho

2.000.000 3.000.000 4.000.000
6.500.000 9.750.000 13.000.000
  ADVANCE: THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, GIÁ THÀNH

Phần hành Ngôn ngữ 3 người dùng 6 người dùng Không giới hạn
 • Tiền mặt, tiền gửi
 • Vật tư, hàng hóa
 • Tài sản, công cụ, chi phí
 • Kế toán tổng hợp
 • Quản lý kho
 • Công trình
 • Sản xuất, giá thành
4.500.000 6.750.000 9.000.000
10.000.000 15.000.000 20.000.000
  ENCOURAGE: DÀNH CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP
Điều kiện áp dụng Basic Advance
 • Tối đa 3 người sử dụng
 • Thời gian miễn phí tối đa 12 tháng kể từ ngày đăng ký 3TCloud
 • Thời gian miễn phí tối đa 15 tháng kể từ ngày thành lập doanh nghiệp
 • Chỉ áp dụng cho phiên bản tiếng Việt
 • Tiền mặt, tiền gửi
 • Vật tư, hàng hóa
 • Tài sản, công cụ, chi phí
 • Kế toán tổng hợp
 • Quản lý kho
 • Tiền mặt, tiền gửi
 • Vật tư, hàng hóa
 • Tài sản, công cụ, chi phí
 • Kế toán tổng hợp
 • Quản lý kho
 • Công trình
 • Sản xuất, giá thành

Miễn phí

Miễn phí

  DỊCH VỤ GIA TĂNG
Thêm đơn vị cơ sở nhập liệu 50%   
Thêm đơn vị cơ sở tổng hợp 100% Thiết kế mẫu in chứng từ, báo cáo phiên bản tiếng Việt 1.000.000  
Tích hợp hóa đơn điện tử 2.000.000 Thiết kế mẫu in chứng từ, báo cáo phiên bản song ngữ 2.000.000  
  PERSONAL: DÀNH CHO CÁ NHÂN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Liên hệ  

  COOPERATION: DÀNH CHO CÔNG TY LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Liên hệ  

  CHÍNH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN, ĐẠI LÝ

Liên hệ  

  THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN
 • 1027469000 – Công ty Cổ phần 3T-SMARTKEY – Vietcombank Hà Nội