3TCloud – Phiếu tháo dỡ

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng phiếu Tháo dỡ tại phân hệ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH.

Phiếu tháo dỡ có tác dụng xuất kho vật tư A ra để hình thành ra các loại vật tư B/C/D khác.

Phiếu tháo dỡ vừa đóng vai trò là phiếu xuất kho cho vật tư A, vừa đóng vai trò là phiếu nhập kho cho vật tư B/C/D…

Bài viết sẽ hướng dẫn cách thức nhập liệu theo 2 trường hợp gồm:

  • Trường hợp 01: Tháo dỡ thông thường
  • Trường hợp 02: Có định mức tháo dỡ

Chi tiết từng bước nhập liệu như sau:

Trường hợp 01: Tháo dỡ thông thường

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 05/09/2021 xuất tách 1 bộ máy tính Dell PC1200 thành các link kiện rời. Tổng số linh kiện thu được gồm:

STT Tên linh kiện Đvt Số lượng
1 HH004 Bàn phím máy tính Chiếc 1
2 HH005 Cây máy tính bàn Chiếc 1
3 HH003 Màn hình máy tính bàn Chiếc 1
4 HH007 Chuột máy tính Chiếc 1

Bước 1: Chọn nghiệp vụ phiếu tháo dỡ

Tích chọn phân hệ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH, hiện cột Nghiệp vụ chọn phiếu Tháo dỡ.

Tại màn hình nghiệp vụ “Tháo dỡ” nhấn biểu tượng F2 trên thành menu hoặc phím tắt F2.

Bước 2: Nhập liệu thông tin trong phiếu Tháo dỡ

Các nội dung cần chú ý gồm có:

Ngày chứng từ Ngày tiến hành tháo dỡ vật tư.
Đối tượng Nhân viên nhập kho/ Kế toán nhập liệu/ Công ty chủ quản.
Diễn giải Tóm tắt nội dung nghiệp vụ.
Mã nhập xuất Trường hợp vật tư xuất ra tháo dỡ và vật tư nhập về khác nhau về bản chất thì sẽ phát sinh định khoản. Ví dụ: tháo dỡ thành phẩm (Có 155) thành nguyên vật liệu ban đầu (Nợ 152) sẽ sử dụng mã nhập xuất có tài khoản ngầm định là 155. Như vậy với phiếu tháo dỡ cần chọn mã nhập xuất có tài khoản ngầm định tương ứng với tài khoản vật tư của vật tư đem đi xuất tháo dỡ.

Trường hợp vật tư xuất ra tháo dỡ hình thành được vật tư khác cũng bản chất. Ví dụ tách mã hàng hóa A thành mã hàng hóa B/C/D đều hạch toán bằng tài khoản 156 thì chỉ cần chọn mã nhập xuất không định khoản sổ cái.

(Chi tiết về mã nhập xuất thao khảo tại link)

Thông tin vật tư (1) Kho xuất: là kho chứa vật tư đem đi tháo dỡ.

Mã vật tư xuất là gì? Đơn vị tính của vật tư đem đi xuất? Xuất số lượng bao nhiêu?

Thông tin vật tư (2) Kết quả của quá trình tháo dỡ thu được những mã vật tư gì? Nhập vào kho nào? Đơn vị tính? Số lượng nhập được bao nhiêu? Đơn giá – Thành tiền nhập kho tự xác định là bao nhiêu sẽ tự nhập tại đây.
Tổng tiền Là tổng giá trị nhập kho của các vật tư nhập được sau quá trình tháo dỡ tương đương chính là giá trị của vật tư đem đi xuất kho tháo dỡ.

Sau khi điền đầy đủ thông tin nhấn “Ghi lại” hoặc phím tắt CTRL + ENTER để lưu lại nội dung nhập liệu.

Trường hợp 02: Có định mức tháo dỡ

Khi thành phẩm sản xuất được khai báo định mức nguyên vật liệu tại Danh mục định mức thì khi xuất thành phẩm đem đi tháo dỡ có thể tự động xác định ra được các nguyên vật liệu tháo dỡ ra được.

(Chi tiết cách khai báo định mức tham khảo tại link)

Thực hiện các thao tác mở nghiệp vụ tháo dỡ tương tự như TH01 thay vì phải nhập chi tiết các vật tư nhập được sau tháo dỡ thì chỉ cần nhấn vào mục “Nhập theo định mức”

Hiện bảng Nhập theo định mức điền các thông tin

Sản phẩm Là mã sản phẩm (trong danh mục sản phẩm công trình) tạo ra thành phẩm đem đi tháo dỡ.
Số lượng Số lượng sản phẩm muốn đem đi tháo dỡ.
Kho nhập Vật tư tháo dỡ được muốn nhập vào kho nào?

Nhấn “Chấp nhận” phần mềm sẽ theo định mức để xác định kế quả tháo dỡ được những vật tư gì. Bổ sung giá trị cho các vật tư nhập kho. Hoàn thiện phiếu tháo dỡ.

Trên đây là toàn bộ các thao tác hướng dẫn nhập liệu phiếu Tháo dỡ tại phân hệ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!