3T Accounting

 Bản quyền mở rộng Dịch vụ bảo hành, bảo trì, tư vấn theo năm
 E02 Bản quyền dịch vụ kế toán 2.000.000 E31 Phần mềm tiếng Việt 1.200.000
 E02+ 4 bản quyền dịch vụ kế toán kèm bảo hành, bảo trì, tư vấn 2.800.000 E32 Phần mềm tiếng Việt gói dịch vụ kế toán 1.200.000
 E07 Thêm đơn vị bản quyền kép

(Bản quyền Tiếng Việt)

1.000.000 E33 Phần mềm song ngữ 3.000.000
 E08 Thêm đơn vị bản quyền kép

(Bản quyền song ngữ)

30%

 Giá trị bản quyền

E36 Hóa đơn điện tử 800.000
 E09 Tích hợp hóa đơn điện tử

(Hình thức ký USB token)

2.000.000
 E09+ Tích hợp hóa đơn điện tử

(Hình thức ký HSM)

20.000.000
 Dịch vụ khác
 E35 Reset mật khẩu tài khoản quản trị 500.000 E61 Đào tạo tại doanh nghiệp 3.000.000
 E67 Chuyển đổi dữ liệu khác phiên bản Báo giá E62 Đào tạo trực tiếp tại 3T-SMARTKEY

(Không quá 3 người)

2.000.000
 E68 Sửa mẫu tin chứng từ, báo cáo Báo giá E71 Lưu trữ dữ liệu online theo năm

(Dung lượng 1GB)

3.000.000
 E69 Ghép đồng nhất 2 cơ sở dữ liệu 1.000.000 E72 Thiết kế riêng phần mềm Báo giá
Thông tin tài khoản thanh toán
  • 1027469000 – Công ty Cổ phần 3T-SMARTKEY – Vietcombank Hà Nội