3TCloud – Sao chép định mức

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sao chép định mức từ năm này qua năm khác hoặc từ mã sản phẩm này sang sản phẩm khác.

Chi tiết các thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Danh mục sản phẩm công trình

Bước 2: Thực hiện sao chép

Tại Danh mục sản phẩm công trình nhấn phím tắt F10 hiện bảng sao chép định mức.

Ý nghĩa các tham số:

Năm Sao chép từ năm có định mức sang năm không có định mức. “Từ năm” là năm đã có định mức, “Đến năm” là năm muốn nhận định mức được sao chép “Từ năm”.
Số Có thể điền đích danh mã sản phẩm hoặc mã công đoạn.

Muốn sao chép đích danh định mức “Từ sản phẩm” thuộc năm “Từ năm” sang “Đến sản sản phẩm” thuộc năm “Đến năm”.

Trường hợp để trống phần mềm sẽ sao chép toàn bộ tất cả định mức của tất cả các sản phẩm sang năm “Đến năm”.

Phương thức Lấy phần thiếu: Chỉ lấy thêm phần dữ liệu định mức mà bên nhận định mức chưa có.

Lấy toàn bộ: Lấy toàn bộ dữ liệu định mức từ bên sao chép sang.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!