3TCloud – Theo dõi hạn thanh toán

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách theo dõi các khoản công nợ phải thu phải trả theo hạn thanh toán.

Chi tiết thao tác thực hiện như sau:

Bước 1: Khai báo tài khoản theo dõi hạn thanh toán

Để theo dõi được hạn thanh toán khi phát sinh công nợ thì tài khoản hạch toán giá trị công nợ phải là tài khoản công nợ và là tài khản vay.

Để khai báo 2 tham số trên vào mục Danh mục chọn Danh mục tài khoản.

Tìm đến tài khoản công nợ muốn theo dõi kích đúp hoặc dùng phím tắt F3. Tại màn hình tài khoản chính tham số tài khoản công nợ và tài khoản vay là C. Nhấn Ghi lại hoặc phím tắt CTRL + ENTER để lưu thông tin vừa khai báo.

Bước 2: Khai báo theo dõi hạn thanh toán trong chứng từ

Khi phát sinh hạch toán công nợ ở chứng từ nào, muốn có tham số hạn thanh toán ở chứng từ đó để nhập liệu thực hiện như sau:

Tại thanh menu chọn Khai báo tham số chứng từ.

Tại danh mục chứng từ, đặt chuột vào dòng chứng từ muốn khai báo kích đúp hoặc nhấn phím tắt F3.

Hiện màn hình tham số chi tiết của chứng từ đó. Tìm đến tham số Hạn thanh toán tích “Có”. Nhấn Ghi lại hoặc phím tắt CTRL + ENTER để lưu lại thông tin vừa khai báo.

Bước 3: Nhập liệu hạn thanh toán tại chứng từ hạch toán công nợ

a. Khi phát sinh công nợ

Ví dụ: Ngày 22/09/2021 bán 10 áo bảo hộ với giá 200.000đ/cái (VAT 10%) theo hóa đơn 0000004 cho Công ty cổ phần xây dựng Ninh Giang, chưa thu tiền. Hạn thu nợ vào ngày 30/10/2021.

Tại chứng từ hạch toán đầy đủ thông tin nghiệp vụ và điền ngày của hạn thanh toán cần theo dõi vào tham số Hạn thanh toán trên chứng từ..

b. Khi thu hồi được công nợ (thanh toán/ nhận được thanh toán công nợ)

Ví dụ: Ngày 28/10/2021 Công ty cổ phần xây dựng Ninh Giang trả tiền nợ theo hóa đơn 0000004 ngày 22/09/2021 bằng tiền mặt.

Hạch toán nghiệp vụ thu hồi công nợ vào chứng từ tương ứng.

Sau khi lưu chứng từ thanh toán tại thanh menu chọn chức năng “Chi tiết thanh toán theo hóa đơn”

Tại đây hiện danh sách các chứng từ chưa hoàn thiện thanh toán của đối tượng. Kéo chuột sang bên phải để có thể tích chọn chứng từ công nợ nếu đã thanh toán hết 100%, nếu chưa thanh toán hết thì điền giá trị vào cột Thanh toán.

Nhấn biểu tượng lưu tại thanh menu hoặc phím tắt CTRL + ENTER.

Thác tác tích chọn mục đích để đánh dấu các khoản công nợ đã được hoàn thành.

Bước 4: Xem báo cáo về hạn thanh toán

Để theo dõi các thông tin về hạn thanh toán các khoản công nợ, người dùng truy cập các báo cáo sau:

Tích chọn phân hệ KẾ TOÁN TỔNG HỢP. Tại cột Báo cáo chọn báo cáo tương ứng gồm:

Báo cáo công nợ phải thu theo hạn thanh toán

Báo cáo công nợ phải trả theo hạn thah toán

Tại màn hình lọc tiến hành điền:

Ngày tháng muốn xem báo cáo

Tài khoản công nợ muốn xem báo cáo

Có thể điền chi tiết các tham số Bộ phận, Hợp đồng, Nhóm đối tượng, Đối tượng nếu muốn xem tiết công nợ của tham số đó.

Số ngày/Kỳ: Là số ngày muốn cảnh báo công nợ chưa thu hồi trên báo cáo.

Trên đây là toàn bộ thao tác liên quan đến việc theo dõi hạn thanh toán trong quản lý công nợ.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!