3TCloud – Đánh lại số chứng từ

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách đánh lại số chứng từ trên Phần mềm kế toán 3TCloud.

Đánh lại số chứng từ thường được thực hiện cuối kỳ khi KH có nhu cầu in ấn chứng từ. Số chứng từ sẽ được đánh liên tục theo cùng 1 định dạng và theo trình tự thời gian ngày tháng và thời điểm lập chứng từ.

Thao tác thực hiện như sau:

Bước 1: Khai báo định dạng số chứng từ

Tích chọn chức năng Danh mục chứng từ. Hiện màn hình Danh mục chọn loại chứng từ muốn khai báo. (Ví dụ đánh số chứng từ phiếu thu) bằng cách kích đúp hoặc nhấn F3.

Tại màn hình “Sửa danh mục chứng từ” khai báo tại tham số “Định dạng số”. Phần số chứng từ sẽ chạy tự động và được đánh dấu định dạng tương ứng bằng phần dấu ###, phần text đi lèm là ký tự cố định. Ví dụ đặt: PT2021-### có nghĩa sau này số chứng từ sẽ nhảy là PC2021-001, PC2021-002,…

Khai báo xong nhấn Ghi lại hoặc phím tắt CTRL+ENTER.

Bước 2: Thực hiện đánh lại số chứng từ

Muốn đánh lại số chứng từ của chứng từ gì sẽ vào phân hệ nghiệp vụ của chứng từ đó.

Trên thanh menu nhấn biểu tượng đánh lại số chứng từ – phím tắt là CTRL + F9.

Hiện màn hình đánh lại số chứng từ. Tại đây sẽ điền thời gian muốn đánh lại số chứng từ liên tục và số bắt đầu. Nhấn Chấp nhận để phần mềm tiến hành thực hiện.

Sẽ có màn hình thông báo “Đã xử lý xong” và kết quả số chứng từ đã được đánh lại theo định dạng khai báo.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!