3TCloud – Xóa chứng từ

Kính chào Quý khách hàng,

Để thực hiện thao tác xóa chứng từ trên Phần mềm kế toán 3TCloud, người dùng thực hiện theo các bước sau:

1. Xóa chứng từ tại phân hệ Nghiệp vụ của chứng từ đó

Bước 1: Chọn phân hệ chứng từ muốn xóa

Ví dụ muốn xóa chứng từ phiếu kế toán.

Bước 2: Chọn chứng từ cần xóa

Có các trường hợp chọn chứng từ muốn xóa chứng từ như sau:

Chọn xóa 1 chứng từ: chỉ cần đặt chuột vào bất kỳ ô nào thuộc dòng chứng từ đó tại màn hình nghiệp vụ chứng từ.

Chọn xóa nhiều chứng từ không liên tiếp nhau: Giữ phím CTRL và tích chọn các chứng từ muốn xóa bằng cách tích vào cùng màu xám đầu dòng mỗi chứng từ.

Chọn tất cả các chứng từ đã lọc được cùng 1 điều kiện: Tại thanh menu chọn biểu tượng phễu lọc hoặc phím tắt F9 để lọc ra các chứng từ cùng điều kiện muốn xóa. Khi đã có danh sánh chứng từ muốn xóa nhấn CTRL + A để chọn tất cả hoặc kéo rê chuột tại vùng xám đầu dòng các chứng từ để chọn.

Bước 3: Xóa chứng từ

Thông thường chứng từ khi lưu trên phần mềm sẽ ở trạng thái đã khóa và cập nhật sổ cái (Biểu tượng thể hiện mục 1 trong ảnh)

Muốn xóa chứng từ phải nhấn vào biểu tượng tia sét (mục 2) trên thanh menu. Lần lượt chọn “Hủy” và “Mở”

Kết quả sau khi “Mở” và “Hủy” chứng từ sẽ thấy biểu tượng như hình. Lúc này có thể nhấn biểu tượng thùng rác trên thanh menu hoặc phím tắt F8 để xóa chứng từ.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!