3TCloud – Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu

Bài viết này sẽ hướng dẫn thao thực hiện chức năng Sao lưu và Phục hồi dữ liệu tại Phần mềm kế toán online 3TCloud.

Để thực hiện thao tác này vui lòng đảm bảo 2 yêu cầu sau:

  1. Cài đặt công cụ 3T-Plugin: Link tải công cụ.
  2. Thoát chương trình 3TCloud đang hoạt động ở các máy/ user khác khi thực hiện thao tác sao lưu và phục hồi.

Video hướng dẫn:

Chúc Quý khách thực hiện thành công!