3TCloud – Theo dõi chi phí không hợp lệ

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn theo dõi các khoản chi phí hợp lý không hợp lệ trên Phần mềm kế toán 3TCloud.

Chi phí không hợp lệ có thể được hiểu giá trị chi phí phát sinh không có hoá đơn chứng từ đầy đủ hoặc những chi phí vượt khung quy định.

Việc theo dõi chi phí không hợp lệ giúp cho kế toán có thể dễ dàng quản lý các khoản chi phí không được trừ khi xác định Thuế TNDN phải nộp.

Các chứng từ có tham số chi phí không hợp lệ để theo dõi là: Phiếu thu – chi, Báo Nợ – Có, Phiếu kế toán.

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 15/02/2021 Công ty TNHH EZSOFT chi phí tiếp khách hết 4.000.000đ nhưng không có hóa đơn GTGT.

Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ kế toán – Ghi nhận chi phí không hợp lệ

Tiến hành hạch toán nghiệp vụ kế toán thông thường.

Tại tham số Chi phí không hợp lệ, điền giá trị chi phí không hợp lệ tương ứng.

Nhấn Ghi lại hoặc phím tắt CTRL + ENTER để lưu lại nội dụng nhập liệu.

Bước 2: Xem báo cáo thống kê chi phí hợp lý không hợp lệ

Tích chọn phân hệ KẾ TOÁN TỔNG HỢP, hiện cột Báo cáo chọn Bảng kê chi phí hợp lý không hợp lệ.

Điền điều kiện xem báo cáo và lập báo cáo. Tại đây phần mềm sẽ liệt kê được các khoản chi phí hợp ký không hợp lệ mà khi hạch toán đã đánh dấu ghi nhận trong chứng từ.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!