3TCloud – Hệ thống phím tắt

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ thống kê hệ thống phím tắt sử dụng trong Phần mềm kế toán 3TCloud.

Làm quen với hệ thống phím tắt sẽ giúp thao tác nhập liệu của người dùng được nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Phím tắt Phần hành sử dụng Chức năng
F2 Danh mục

Nghiệp vụ chứng từ

Thêm mới
F3 Danh mục

Nghiệp vụ chứng từ

Sửa
F4 Danh mục Tìm kiếm nhanh: Đặt chuột ở cột nào phần mềm sẽ tìm kiếm dữ liệu ở cột đó theo ký tự nhập liệu tìm kiếm đúng thứ tự từ trái sang phải.
F4 Màn hình nhập liệu chứng từ Đặt chuột vào dòng vật tư giúp xem định khoản hạch toán của chứng từ vật tư.

Nhấn 1 lần nữa sẽ trở lại màn hình nhập liệu ban đầu.

F5 Hiển thị chức năng máy tính cá nhân để thực hiện tính toán ngay tại giao diện phần mềm.
F6 Danh mục Gộp mã
F7 Nghiệp vụ chứng từ

Báo cáo

In ấn
F8 Danh mục

Nghiệp vụ chứng từ

Xóa
F9 Nghiệp vụ chứng từ

Báo cáo

Màn hình điều hiện lọc dữ liệu
F10 Danh mục sản phẩm công trình Sao chép định mức
ESC Thoát giao diện bất kỳ
CTRL + F Danh mục

Nghiệp vụ chứng từ

Báo cáo

Tìm kiếm dữ liệu chứa ký tự tìm kiếm tại toàn bộ màn hình dữ liệu.
CTRL + F2 Nghiệp vụ chứng từ Sao chép chứng từ
CTRL + F4 Báo cáo tài chính Mở khai báo công thức báo cáo
CTRL + F5 Danh mục

Nghiệp vụ chứng từ

Báo cáo

Kết xuất ra excel
CTRL + F7 Nghiệp vụ chứng từ

Báo cáo

Xem trước khi in
CTRL + F9 Nghiệp vụ chứng từ Đánh lại số chứng từ
CTRL + Q Nhập liệu chứng từ Khai báo hóa đơn GTGT
CTRL + ENTER Nhập liệu danh mục, chứng từ Lưu
CTRL + ENTER Màn hình điều kiện lọc báo cáo Lập báo cáo
SHIFT + F3 Giá trị số tại màn hình Tổng cộng
INSERT Nhập liệu chứng từ hạch toán Chèn dòng vào lên trên dòng đang đặt chuột
ENTER Nhập liệu chứng từ Di chuyển qua các ô nhập liệu, thêm dòng hạch toán/ dòng vật tư
ENTER Danh mục sản phẩm công trình Mở khai báo Danh mục định mức
ENTER Nhập liệu chứng từ Di chuyển qua các ô nhập liệu, thêm dòng hạch toán/ dòng vật tư
ENTER Tại màn hình máy tính cá nhân Điền giá trị của máy tính cá nhân vào ô nhập liệu tại chứng từ
SHIFT + TAB Tại màn hình nhập liệu chứng từ Di chuyển lên các ô nhập liệu phía trên
CTRL + ~ Tại màn hình làm việc bất kỳ Di chuyển qua tab phần hành khác đang mở