3TCloud – Xuất trả lại nhà cung cấp

Kính chào quý khách hàng,

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách nhập liệu nghiệp vụ “Xuất trả lại người bán” trên Phần mềm kế toán 3TCloud.

Phiếu xuất trả lại người bán sử dụng trong trường hợp nhập mua vật tư hàng hóa của nhà cung cấp nhưng vì nguyên nhân nào đó mà tiến hành trả lại hàng cho nhà cung cấp, không sử dụng nữa.

Chi tiết thao tác nhập liệu như sau:

Bước 1: Chọn nghiệp vụ Xuất trả lại người bán

Tích chọn phân hệ VẬT TƯ, HÀNG HÓA, hiện cột Nghiệp vụ tích chọn Xuất trả lại người bán.

Tại màn hình Xuất trả lại người bán nhấn dấu + trên thanh menu hoặc phím tắt F2 để thêm mới nghiệp vụ.

Bước 2: Nhập liệu nội dung chi tiết trong chứng từ

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 15/02/2021 xuất trả lại hàng của hóa đơn nhập ngày 15/01/2021 do hàng lỗi với số lượng và giá trả lại là:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đvt Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Máy đo huyết áp bắp tay BM40 có ad Cái 5 1.500.000 7.500.000
2 Bình nước nóng Rapido Greta 2500 Cái 2 2.000.000 4.000.000
Tổng tiền hàng: 11.500.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 1.150.000
Tổng tiền thanh toán: 29.150.000

Nhập liệu thông tin chi tiết của nghiệp vụ.

Các tham số cần chú ý gồm có:

Ngày chứng từ Ngày xuất kho trả lại hàng cho người bán.
Tiền tệ – Tỷ giá Giao dịch phát sinh theo đồng tiền nào? Tỷ giá của đồng tiền đó so với đồng tiền hạch toán (VNĐ)
Đối tượng Trả lại cho ai?
Diễn giải Tóm tắt nội dung nghiệp vụ.
Mã nhập xuất Nếu bù trừ công nợ phải trả trước đó với người bán chọn mã 331 – Bán hàng công nợ. Hạch toán tương ứng sẽ ghi Nợ 331.

Nếu trả lại hàng và nhận lại tiền từ nhà cung cấp thì chọn 111B hoặc 112B (theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản). Hạch toán tương ứng ghi Nợ 111x / 112x.

Thông tin vật tư, hàng hóa Nhập liệu chi tiết mặt hàng trả lại?

Xuất hàng từ kho nào đi trả?

Số lượng trả lại bao nhiêu?

Đơn giá – Thành tiền thông nhất với người bán giá trị trả lại bao nhiêu thì nhập trực tiếp vào chứng từ.

Thuế suất GTGT nếu có.

Nhấn Ghi lại hoặc phím tắt CTRL + ENTER để lưu lại thông tin nhập liệu.

Như vậy đã hoàn thiện nghiệp vụ Xuất trả lại người bán.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!