3TCloud – Xuất điều chuyển vật tư hàng hóa

Kính chào quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nhập liệu “Phiếu xuất điều chuyển” trong phân hệ Kế toán vật tư hàng hóa.

Phiếu xuất điều chuyển được sử dụng khi phát sinh nghiệp vụ điều chuyển vât tư hàng hóa từ kho này sang kho khác.

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 15/09/2021 xuất 200 bình nước nóng Rapido Greta 2500 từ kho công ty tới kho cơ sở Trường Trình.

Chi tiết cách nhập liệu như sau:

Bước 1: Chọn nghiệp vụ Phiếu xuất điều chuyển

Di chuột và tích vào phân hệ VẬT TƯ HÀNG HÓA.

Hiện cột nghiệp vụ tích chọn Phiếu xuất điều chuyển.

Bước 2: Nhập liệu nội dung chi tiết trong chứng từ

Tại màn hình nghiệp vụ Phiếu xuất điều chuyển nhấn dấu + trên thanh menu hoặc phím tắt F2 để thêm mới chứng từ nhập liệu.

Hiện màn hình chi tiết phiếu xuất điều chuyển tiến hành nhập thông tin nghiệp vụ.

Các thông tin cần chú ý:

Ngày chứng từ Ngày phát sinh nghiệp vụ điều chuyển hàng hóa.
Đối tượng Có thể là người xuất hoặc nhận hàng, kế toán nhập liệu hoặc thông tin công ty.
Diễn giải Mô tả ngắn gọn nội dung nghiệp vụ.
Mã nhập xuất Trường hợp điều chuyển hàng từ kho này sang kho khác không làm thay đổi tính chất vật tư hàng hóa sẽ không có ý nghĩa định khoản vì vậy sẽ sử dụng mã nhập xuất không định khoản sổ cái.

Trường hợp điều chuyển hàng đồng thời làm thay đổi tính chất vật tư hàng hóa ví dụ như xuất hàng hóa làm tài sản định khoản cần phải ghi nhận là Nợ 211/Có 156 thì sẽ sử dụng mã nhập xuất có định khoản sổ cái và tương ứng có tài khoản ngầm định vào tài khoản ghi Nợ.

Chi tiết về mã nhập xuất tham khảo tại link.

Thông tin vật tư (1) Là thông tin vật tư đem đi điều chuyển.

Kho hàng là kho lấy vật tư xuất đi điều chuyển.

Kho nhập (2) Là kho tiếp nhận thêm vật tư hàng hóa về nhập kho.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin nhấn “Ghi lại” hoặc phím tắt CTRL + ENTER để lưu lại chứng từ vừa nhập liệu.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!