3TCloud – Hàng về trước – hóa đơn về sau

Kính chào quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nhập liệu theo dõi nghiệp vụ Hàng về trước hóa đơn về sau.

1. Nhập kho hàng về chưa có hóa đơn

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 01/05/2020, nhập kho 10 Bình nước nóng Rapido Greta 2500 của Công ty TNHH Hà Liên với giá tạm báo là 2.000.000 đ/cái, chưa có hóa đơn.

Thực hiện nhập liệu như sau:

Khi hàng về nhập kho nhập liệu tại Phiếu nhập mua hàng tại phân hệ VẬT TƯ HÀNG HÓA.

Thao tác nhập liệu Phiếu nhập mua hàng như thông thường xem lại link.

Vì chỉ có giá tạm tính nên cũng không cần nhập suất thuế GTGT tại chứng từ nhập kho.

2. Khi đã có hóa đơn chứng từ mua bán hàng hóa

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 05/10/2021 nhận được hóa đơn 0000521 ngày 05/10/2021 bán hàng của Công ty TNHH Hà Liên thông tin hóa đơn như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đvt Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Bình nước nóng Rapido Greta 2500 Cái 10 2.100.000 21.000.000
Tổng tiền hàng: 21.000000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 2.100.000
Tổng tiền thanh toán: 23.100.000

a. Hạch toán thuế GTGT theo hóa đơn (nếu có)

Chọn Phiếu kế toán tại phân hệ KẾ TOÁN TỔNG HỢP, hạch toán giá trị thuế GTGT của hóa đơn nhập mua hàng.

Đồng thời tiến hành kê khai hóa đơn tại chứng từ phiếu kế toán.

Chi tiết các bước kê khai tham khảo tại link.

b. Hạch toán bổ sung chênh lệch tiền hàng (nếu có)

Trường hợp giá nhập mua thực tế (giá mua trên hóa đơn) có chênh lệch với giá nhập kho tạm tính thì cần điều chỉnh giá nhập kho cho đúng với giao dịch mua bán.

Trường hợp 1: Giá tạm nhập kho nhỏ hơn giá mua trên hóa đơn.

Khi giá tạm nhập kho nhỏ hơn giá mua trên hóa đơn thì cần bổ sung thêm giá trị nhập kho bằng cách nhập liệu phần giá nhập kho thiếu tại Phiếu nhập mua hàng thuộc phân hệ VẬT TƯ HÀNG HÓA.

Các tham số cần chú ý:

Ngày chứng từ

Đối tượng

Theo thông tin trên hóa đơn mua hàng.
Mã nhập xuất Nên sử dụng mã nhập xuất qua tài khoản công nợ 331.
Thông tin vật tư, hàng hóa Mã hàng nhập kho tăng giá trị.

Kho nhập trùng với mã kho nhập khi hàng về nhập kho tạm tính

Số lượng – Đơn giá bỏ trống.

Thành tiền là giá trị chênh lệch giữa giá tạm tính và giá mua trên hóa đơn.

Trường hợp 2: Giá tạm nhập kho lớn hơn giá mua trên hóa đơn.

Khi giá tạm nhập kho lớn hơn giá mua trên hóa đơn thì cần giảm giá trị nhập kho bằng cách nhập liệu phần chênh lệch giá nhập kho thiếu tại Phiếu xuất thuộc phân hệ VẬT TƯ HÀNG HÓA.

Các tham số cần chú ý:

Ngày chứng từ

Đối tượng

Theo thông tin trên hóa đơn mua hàng.
Mã nhập xuất Nên sử dụng mã nhập xuất qua tài khoản công nợ 331.
Thông tin vật tư, hàng hóa Mã hàng nhập kho tăng giá trị.

Kho nhập trùng với mã kho nhập khi hàng về nhập kho tạm tính

Số lượng – Đơn giá bỏ trống.

Thành tiền là giá trị chênh lệch giữa giá tạm tính và giá mua trên hóa đơn.

c. Lưu ý

Trường hợp ngày nhập kho tạm tính và ngày nhận hóa đơn trong cùng 1 kỳ có phát sinh chênh lệch tiền hàng thì có thể điều chỉnh bằng cách quay trở lại Phiếu nhập tạm tính sửa theo đúng giá nhập kho trên hóa đơn mua hàng mà không phải nhập liệu điều chỉnh bằng Phiếu nhập mua/ Phiếu xuất mới. Chỉ cần hạch toán giá trị thiế GTGT và kê khai thông tin hóa đơn tại Phiếu kế toán.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!