3TCloud – Nhập mua vật tư hàng hóa

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nhập liệu nghiệp vụ “ Phiếu nhập mua hàng” trên Phàn mềm kế toán 3TCloud.

Phiếu nhập mua hàng được sử dụng trong các trường hợp nhập liệu hàng mua về nhập kho.

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 15/01/2021 nhập mua về đơn hàng bao gồm: 50 Máy đo huyết áp bắp tay BM40 có ad; 20 Bình nước nóng Rapido Greta 2500; 100 Máy hút mũi cho bé màu xanh theo hóa đơn số 0005483, Kí hiệu KH/2E,

Nội dung Đvt Số lượng Đơn giá Thành tiền
Máy đo huyết áp bắp tay BM40 có ad Cái 50 1.500.000 75.000.000
Bình nước nóng Rapido Greta 2500 Cái 20 2.000.000 40.000.000
Máy hút mũi cho bé màu xanh Cái 100 150.000 15.000.000
Thuế GTGT 10% Tiền thuế GTGT 13.000.000
Tổng cộng 143.000.000

Bước 1: Vào nghiệp vụ Phiếu nhập mua hàng

Tích vào phân hệ VẬT TƯ HÀNG HÓA, hiện cột Nghiệp vụ tích chọn Phiếu nhập mua hàng.

Tại màn hình Phiếu nhập mua hàng, nhấn dấu + trên thanh menu hoặc phím tắt F2 để thêm mới nghiệp vụ muốn nhập liệu.

Bước 2: Nhập liệu nội dung chi tiết nghiệp vụ

Các thông tin cần chú ý gồm có:

Ngày chứng từ Là ngày nhập kho vật tư hàng hóa.
Mã tiền tệ – Tỷ giá Giao dịch nhập mua hàng phát sinh theo đồng tiền nào?

Thông thường mua hàng trong nước mặc định theo đồng tiền hạch toán VND – Tỷ giá sẽ bằng 1.

Nếu mua hàng nhập khẩu hoặc giao dịch bằng ngoại tệ, mã tiền tệ để ngoại tệ phát sinh – Tỷ giá là tỷ giá của ngoại tệ so với VND.

Đối tượng Mua hàng của ai?
Xuất xứ Trường hợp nhập khẩu hàng hóa phát sinh thuế GTGT hàng nhập khẩu thì chọn đúng mục Nhập khẩu. Giá trị thuế GTGT sẽ được định khoản tương ứng.

Nợ 1331 – Thuế VAT được khấu trừ … / Có 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khấu.

Diễn giải (VN) Là nội dung ngắn gọn của nghiệp vụ.
Mã nhập xuất Muốn ghi Có tài khoản nào thì chọn mã nhập xuất có tài khoản ngầm định tương ứng.

331 – Mua hàng công nợ: Hạch toán ghi Có 331

111 – Mua hàng thanh toán luôn bằng tiền mặt. Hạch toán ghi Có 111 đồng thời phần mềm sẽ tự động lập phiếu chi sau khi lưu phiếu nhập mua hàng.

112 – Mua hàng thanh toán luôn bằng chuyển khoản. Hạch toán ghi Có 112 đồng thời phần mềm sẽ tự động lập phiếu báo nợ.

Thông tin vật tư hàng hóa nhập kho Chi tiết Mã vật tư hàng hóa nhập kho là gì? Nhập theo đơn vị tính nào (nếu có theo dõi nhiều đơn vị tính)? Nhập vào kho nào? Số lượng? Đơn giá mua – Thành tiền? Thuế suất GTGT của mặt hàng?
Các tham số khác gồm: Bộ phận, Hợp đồng, Khoản mục có thể khai báo theo dõi hoặc không tại khai báo Danh mục chứng từ. Ngoài ra có thể khai báo theo dõi thêm các loại thuế nhập khẩu, Tiêu thụ đặc biệt và chi phí phát sinh trong quá trình nhập kho cũng tại khai báo Danh mục chứng từ.

Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin chọn “Ghi lại” hoặc phím tắt CTRL + ENTER để lưu lại nghiệp vụ.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!