3TCloud – Phiếu nhập – xuất nội bộ

Kính chào quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nhập liệu “Phiếu nhập – xuất nội bộ” trong phân hệ Kế toán vật tư hàng hóa.

Phiếu nhập nội bộ và Phiếu xuất tại phân hệ VẬT TƯ HÀNG HÓA thường được sử dụng trong những tình huống nhập – xuất vật tư hàng hóa xảy ra trong nội bộ doanh nghiệp ngoại trừ các nghiệp vụ liên quan tới sản xuất. Ví dụ như: Xuất CCDC, dụng cụ văn phòng ra sử dụng, Nhập – Xuất điều chỉnh chênh lệch giữa tồn kho thực tế và sổ sách kế toán,…

1. Phiếu nhập nội bộ

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 31/03/2021 kiểm tra kho CCDC phát hiện số lượng tồn kho áo bảo hộ nhiều hơn 5 chiếc so với sổ sách kế toán ghi nhận. Trung binh 1 chiếc trị giá 150.000đ, chưa rõ nguyên nhân. Muốn điều chỉnh nhập liệu bổ sung 5 chiếc áo bảo hộ vào sổ sách kế toán.

Lựa chọn Phiếu nhập nội bộ để nhập liệu.

Bước 1: Vào nghiệp vụ Phiếu nhập nội bộ

Tích vào phân hệ VẬT TƯ HÀNG HÓA. Hiện cột Nghiệp vụ tích chọn Phiếu nhập nội bộ.

Tại màn hình Phiêu nhập nội bộ, nhấn dấu + trên thanh menu hoặc phím tắt F2 để nhập liệu nghiệp vụ mới.

Bước 2: Nhập liệu nội dung chi tiết trong chứng từ

Các nội dung cần chú ý gồm có:

Ngày chứng từ Là ngày phát sinh nghiệp vụ nhập vật tư, hàng hóa vào kho
Đối tượng Thường là nhân viên nhập liệu – Nhân viên kho nhập – Công ty chủ quản.
Diễn giải Mô tả ngắn gọn nội dung nghiệp vụ.
Mã nhập xuất Muốn ghi Có tài khoản gì thì sử dụng mã nhập xuất có tài khoản ngầm định là tài khoản đó.

Ví dụ: Nhập kho do chênh lệch kiểm kê chưa rõ nguyên nhân hạch toán Nợ 153/Có 3381 thì dùng mã nhập xuất có tài khoản ngầm định là 3381 – Tài sản chờ xử lý.

Tham khảo chi tiết ý nghĩa mã nhập xuất tại link.

Thông tin vật tư Chi tiết mã vật tư nhập là gì? Nhập vào kho nào? Số lượng bao nhiêu?

Đơn giá và Thành tiền tự xác định và nhập liệu vào chứng từ.

Sau khi đã nhập đủ thông tin nhấn “Ghi lại” hoặc phím tắt CTRL+ENTER để lưu lại nghiệp vụ.

2. Phiếu xuất nội bộ

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 15/09/2021, Xuất kho CCDC 20 áo bảo hộ cho công nhân.

Lựa chọn Phiếu xuất để nhập liệu.

Bước 1: Lựa chọn nghiệp vụ Phiếu xuất

Tích vào phân hệ VẬT TƯ HÀNG HÓA hiện cột Nghiệp vụ tích chọn Phiếu xuất.

Tại màn hình nghiệp vụ Phiêu xuất, nhấn dấu + trên thanh menu hoặc phím tắt F2 để thêm mới nhập liệu.

Bước 2: Nhập liệu nội dung chi tiết trong chứng từ

Các nội dung cần chú ý gồm có:

Ngày chứng từ Là ngày phát sinh nghiệp vụ xuất vật tư, hàng hóa ra khỏi kho.
Đối tượng Thường là nhân viên nhập liệu – Nhân viên xuất kho – Công ty chủ quản.
Diễn giải Mô tả ngắn gọn nội dung nghiệp vụ.
Mã nhập xuất Muốn ghi Nợ tài khoản gì thì sử dụng mã nhập xuất có tài khoản ngầm định là tài khoản đó.

Ví dụ: Xuất kho CCDC cho công nhân, giá trị CCDC xuất ra phân bổ nhiều kỳ nhưu vậy định khoản là Nợ 2421/Có 153. Nên sẽ sử dụng mã nhập xuất có tài khoản ngầm định là 2421.- Chi phí trả trước phân bổ dưới 12 tháng.

Tham khảo chi tiết ý nghĩa mã nhập xuất tại link.

Thông tin vật tư Chi tiết mã vật tư xuất là gì? Xuất từ kho nào? Số lượng bao nhiêu?

Đơn giá và Thành tiền bỏ trống. Sau này có thể dùng chức năng tự động Tính giá vốn phần mềm sẽ tự động cập nhật giá xuất kho vào.

Điền xong nội dung chứng từ nhấn “Ghi lại” hoặc phím tắt CTRL + ENTER để ghi lại nghiệp vụ vừa nhập liệu.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!