3TCloud – Sơ đồ hạch toán các tài khoản theo dõi vật tư

Kính chào quý khách hàng,

Bài viết này sẽ trình bày sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ liên quan tới các tài khoản sau:

TK 151 – Hàng mua đang đi đường

TK 152 – Nguyên vật liệu

TK 153 – Công cụ dụng cụ

TK 156 – Hàng hóa

TK 157 – Hàng gửi bán

TK 158 – Hàng hóa kho bảo thuế

1. Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ liên quan tới TK 151 – Hàng mua đang đi đường

2. Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ liên quan tới TK 152 – Nguyên vật liệu

3. Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ liên quan tới TK 153 – Công cụ, dụng cụ

4. Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ liên quan tới TK 156 – Hàng hóa

5. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ liên quan TK 157 – Hàng gửi đi bán

6. Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ liên quan TK 158 – Hàng hóa kho bảo thuế

Mong rằng bài viết này sẽ cung cấp thông tin tham khảo giúp khách hàng nắm bắt được cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan.

Chúc quý khách hàng thực hiện thành công!