Bán hàng không qua kho

Kính chào Quý khách hàng!

Đối với các doanh nghiệp nhập mua hàng hóa từ 1 nhà cung cấp, nhưng hàng hóa đó sẽ không nhập tại kho của doanh nghiệp mà được chuyển đến ngay kho của khách hàng. Vậy trường hợp này sẽ làm thế nào trên Phần mềm kế toán 3TSoft. Tôi sẽ hướng dẫn cụ thể như sau.

Bước 1: Vào phần hành Kế Toán Tổng Hợp -> Phiếu Kế Toán.

Bước 2: Sau khi hạch toán xong ở trong Phiếu Kế Toán, chúng ta phải vào khai báo hóa đơn GTGT ở trên thanh công cụ trong phần mềm.

Bước 3: Để hạch toán doanh thu, chúng ta vào Kế toán tiền mặt, tiền gửi -> Phiếu thu tiền mặt

Bước 4: Sau khi hạch toán xong ở trong Phiếu Thu, chúng ta phải vào khai báo hóa đơn GTGT ở trên thanh công cụ trong phần mềm.

Chúc quý khách hàng thực hiện thành công!