Hàng bán bị trả lại

Kính Chào Quí Khách Hàng!

Tất cả các chứng từ hàng hóa sau khi xuất bán bị trả lại nhập về kho thì sẽ được nhập vào chứng từ Hàng bán bị trả lại.

Hạch toán Hàng bán bị trả lại như sau:
Bước 1: Chọn phần hành Kế Toán Vật Tư Hàng Hóa -> Hàng bán bị trả lại.

Ở đây khách hàng sẽ nhập những thông tin liên quan đến hàng bán bị trả lại.

Để lấy thông tin hàng bán bị trả lại, khách hàng ấn Chọn Hóa Đơn.

Bước 2: Khách hàng chọn những hàng hóa và số lượng hàng bị trả lại.

Bước 3. Khách hàng vào Kế toán tiền mặt tiền gửi, chọn phiếu Chi để hạch toán giá trị hàng bị trả lại.

Bước 4: Kê khai VAT.

Chúc Quí Khách Hàng Thành Công!