Hướng dẫn nhập liệu Hàng mua đang đi đường

Kính chào Quý khách hàng,

Hàng đang đi đường là các loại hàng hóa, vật tư (nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa) mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng, bến bãi, kho ngoại quan hoặc đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho. Bài viết này 3TSoft sẽ hướng dẫn anh/chị theo dõi hàng đang đi đường trên phần mềm kế toán 3TSoft.

Trường hợp 1: Chỉ theo dõi giá trị hàng hóa

Bước 1: Hạch toán giá trị hàng mua đang đi đường.

  • Vào Kế toán tổng hợp. Chọn chứng từ Phiếu kế toán.
  • Vào phiếu kế toán: Nợ 151/ Có 331
  • Ghi chú: Trường hợp thanh toán luôn tương ứng hạch toán vào Phiếu chi/ Báo Nợ.

Bước 2: Khi hàng về nhập vào phiếu nhập mua, f4 tại dòng vật tư sửa định khoản thành Nợ 156,152,153,…/Có 151 và hạch toán, kê khai thuế GTGT được khấu trừ tương ứng

Trường hợp 2: Theo dõi cả số lượng và giá trị hàng đang đi đường

Bước 1: Tạo thêm kho hàng đang đi đường. Nhập số lượng và giá trị hàng mua đang đi đường vào phiếu nhập kho, nhập vào kho hàng đang đi đường. Sử dụng 1 mã nhập xuất tương ứng với hình thức thanh toán, F4 tại dòng vật tư, sửa định khoản tương ứng thành Nợ 151/Có 331, 111,112,…

Bước 2: Khi hàng về kho làm phiếu xuất điều chuyển, điều chuyển hàng từ kho đi đường sang kho hàng hóa. F4 tại dòng vật tư, sửa định khoản thành Nợ 156,152,153,…/Có 151

Bước 3: Hạch toán giá trị thuế GTGT được khấu trừ vào phiếu kế toán và kê khai

Chúc anh/chị thành công!