Bán hàng dịch vụ

Kính chào Quý khách hàng!

Với các công ty kinh doanh ngành dịch vụ như các công ty du lịch có các gói tour du lịch Hà Nội – Sài Gòn, …. thường sẽ phải nhập các chứng từ hóa đơn dịch vụ bán ra. Không giống như các chứng từ kế toán sản xuất-giá thành hay vật tư hàng hóa có số lượng nhập-xuất-tồn mà dịch vụ chỉ có số lượng xuất, để kiểm soát được số lượng xuất bán các gói dịch vụ thì trên chứng từ bán ra các bạn phải nhập được số lượng xuất bán là bao nhiêu. Để nhập được chứng từ hóa đơn dịch vụ và kiểm soát được số lượng trong phần mềm kế toán 3TSoft có 2 cách:

Cách 1: Trường hợp công ty không cần quản lý số lượng hóa đơn dịch vụ mà chỉ cần ghi nhận doanh thu.

Vào phiếu kế toán ghi nhận doanh thu hoặc hóa đơn thanh toán luôn thì nhập ở Phiếu thu hoặc Báo Có.

Cách 2: Trường hợp khách hàng muốn quản lý các đơn hàng dịch vụ.

Bước 1: Tạo mã dịch vụ

Danh mục -> Danh mục vật tư hàng hóa -> F2 để thêm mới

Khai báo mã dịch vụ và để Loại là 0- Dịch vụ. Vẫn nhập tài khoản vật tư và giá vốn bình thường như một hàng hóa, dù sao nghiệp vụ giá vốn cũng không định khoản nên tài khoản vật tư và giá vốn để thế nào cũng được.

Bước 2: Nhập hóa đơn dịch vụ

Kế toán vật tư hàng hóa -> Hóa đơn bán hàng -> F2 để thêm mới.

Lưu ý: Khi nhập hóa đơn, chưởng trình sẽ không cho nhập mã kho với mặt hàng là dịch vụ.

Chúc quý khách hàng thực hiện thành công!