3TSoft – Thông báo xuất âm kho

Đối với nhiều người làm kế toán, đặc biệt là kế toán thương mại việc có nhiều mã hàng với số lượng lớn là điều thông thường, do vây người dùng không thể nhớ hết được số lượng tồn của những mã hàng đó. Hậu quả là xuất âm kho mà người dùng không kiểm soát được. Hiểu được vấn đề này, phần mềm kế toán 3TSoft đã xây dựng chức năng thông báo khi số lượng xuất lớn hơn tồn kho.

Muốn chọn được thông báo khi số lượng xuất lớn hơn tồn kho ta làm như sau:

Bước 1: Vào Hệ thống --> Chọn Khai báo tham số hệ thống --> Phần I

3TSoft - Thông báo xuất âm kho

Bước 2: Tại phần “Thông báo khi số lượng xuất lớn hơn tồn kho” chọn theo nhu cầu cần thiết và kiểm tra:

– Nếu chọn là “Không”: Khi xuất bán nếu xuất âm kho phần mềm không có thông báo và vẫn cho phép người dùng xuất kho.

– Nếu chọn là “Có”: Khi xuất bán nếu xuất âm kho phần mềm sẽ hiện thông báo tồn kho âm nhưng vẫn cho phép xuất

– Nếu chọn là “Thông báo và cấm xuất”: Khi xảy ra trường hợp xuất âm kho, phần mềm sẽ hiện thông báo và cấm xuất.

Xem video hướng dẫn tại: