Hướng dẫn nhập liệu phiếu xuất điều chuyển

Kính chào Quý khách hàng,
Bài viết này 3TSoft xin hướng dẫn cách nhập liệu Phiếu xuất điều chuyển trong phân hệ Kế toán vật tư hàng hóa.
Phiếu xuất điều chuyển được sử dụng khi phát sinh nghiệp điều chuyển vât tư hàng hóa từ kho này sang kho khác. Áp dụng điều chuyển về mặt số lượng, giá trị và cả định khoản tùy theo từng yêu cầu nhập liệu.
Ví dụ nghiệp vụ: Điều chuyển 20 thùng sơn từ kho của xưởng 1 sang kho xưởng 2.
Chi tiết cách nhập liệu như sau:
Bước 1: Vào phần hành chứng từ phiếu xuất điều chuyển
  • Tích chuột vào phân hệ Kế toán vật tư hàng hóa.
  • Bên cột Nghiệp vụ kích đúp chọn Phiếu xuất điều chuyển
  • Tại màn hình Danh sách Phiếu xuất điều chuyển nhấn F2 hoặc dấu công màu xanh trên thanh menu để thêm mới Phiếu xuất điều chuyển nhập liệu.
Bước 2: Nhập liệu các tham số trong phiếu xuất điều chuyển
  • Với các yêu cầu quản lý thông thường chỉ cần chú ý nhập liệu các thông tin sau:
  • Các thông tin có ý nghĩa cụ thể như sau:
Ngày chứng từ Ngày phát sinh nghiệp vụ điều chuyển hàng hóa.
Đối tượng Mã đối tượng thực hiện việc điều chuyển hoặc nhân viên nhập liệu. Tùy mục đích quản lý nghiệp vụ.
Diễn giải Mô tả nội dung nghiệp vụ.
Mã nhập xuất
Phản ánh định khoản kế toán của nghiệp vụ điều chuyển.
Trường hợp việc điều chuyển hàng hóa từ kho này sang kho không làm thay đổi mục đích sử dụng của vật tư hàng hóa thì chỉ cần sử dụng mã nhập xuất “Không định khoản sổ cái”. Ví dụ hàng hóa (Tk156) từ kho A sang kho B vẫn phục vụ mục đích thương mại thì không cần định khoản Nợ 156 – Có 156 trong chứng từ điều chuyển.
Trường hợp điều chuyển hàng hóa từ kho này sang kho khác trong việc điều chuyển cả mục đích sử dụng ví dụ điều chuyển hàng hóa mục đích bán hàng từ kho HH sang kho NVL làm nguyên vật liệu sản xuất và muốn phản ánh Nợ 152 – Có 156 thì sẽ sử dụng mã nhập xuất có định khoản sổ cái và tham số “tài khoản ngầm định” là 152 (TK hạch toán đối ứng với TK vật tư)
Để hiểu rõ hơn về Mã nhập xuất tham khảo bài viết TẠI ĐÂY.
Thông tin vật tư Là thông tin vật tư hàng hóa đem đi điều chuyển. Cột Kho là kho vât tư hàng hóa có hàng đêm đi xuất. Đơn giá – thành tiền không cần nhập vì phần mềm có chức năng tự động tính giá xuất kho vật tư hàng hóa.
 Kho nhập  Là kho nhận được vật tư hàng hóa.
  •  Sau khi điền đầy đủ thông tin nhấn biểu tượng Lưu hoặc phím tắt CTRL + ENTER để lưu chứng từ vừa nhập liệu.
Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!