3TCloud – Tính khấu hao hàng tháng

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách hàng thao tác tính khấu hao Tài sản cố định, công cụ dụng cụ – chi phí hàng tháng.

Chức năng tính khấu hao tự động sẽ giúp theo dõi giá thành khấu hao hàng tháng đồng thời tự động lập chứng từ hạch toán giá trị khấu hao, căn cứ vào các thông tin tài sản cố định, công cụ dụng cụ – chi phí mà người dùng đã khai báo.

Bước 1: Mở chức năng Tính khấu hao

Tìm tới mục “Cuối kỳ” tích chuột trái hiện cột Nghiệp vụ chọn mục “Tính khấu hao”.

Bước 2: Tính khấu hao

Tại màn hình Tính khấu hao thực hiện chọn tháng muốn tính khấu hao. Chú ý phải chọn thực hiện đúng thứ tự thời gian các tháng muốn tính khấu hao.

Sau đó nhấn chức năng “Tính khấu hao”. Hiện kết quả giá trị khấu hao của tất cả các tài sản, công cụ – chi phí có giá trị khấu hao trong tháng đó.

Kiểm tra thấy thông tin khấu hao không có gì bất thướng tiến hành nhấn “Lập chứng từ”. Phần mềm tự động lập ra một chứng từ hạch toán giá trị khấu hao. Người dùng bổ sung thông tin Đối tượng – Diễn giải và các thông tin khác nếu muốn.

Nhấn “Ghi lại” hoặc phím tắt CTRL + ENTER để lưu chứng từ. Hoàn tất thao tác tính khấu hao.

Mô tả các chức năng tại màn hình Tính khấu hao.

STT Tên chức năng Ý nghĩa chức năng
1 Tính khấu hao Xác định giá trị khấu hao phát sinh trong tháng tính khấu hao.
2 Xem khấu hao Xem lại giá trị khấu hao đã lưu của tháng đó.
3 Ghi lại Tác động tới việc lưu giá trị khấu hao của các mã TSCĐ, CCDC đang hiển thị tại bảng tính. Dữ liệu này lưu tại sổ sách khấu hao thuộc phân hệ TÀI SẢN CÔNG CỤ CHI PHÍ.
4 Xóa bỏ Xóa giá trị khấu hao đã lưu của TSCD, CCDC trong sổ sách khấu hao thuộc phân hệ TÀI SẢN CÔNG CỤ CHI PHÍ.

Chức năng xóa này không tác động tới chứng từ hạch toán giá trị khấy hao tự động.

5 Lập chứng từ Hạch toán giá trị khấu hao theo tài khoản chi phí và tài khoản khấu hao đã khai báo khi đăng ký tính khấu hao. Để lên sổ sách hạch toán tài khoản.

Trên đây là toàn bộ thao tác thực hiện tính khấu hao hàng tháng và một số nội dung chức năng cần lưu ý.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!