3TCloud – Sơ đồ hạch toán tài khoản tài sản và chi phí trả trước

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ trình bày sơ đồ quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tài sản, công cụ, chi phí.

1. Sơ đồ hạch toán các nghiệp liên quan đến tài khoản tài sản

2. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ liên quan tới tài khoản chi phí trả trước nhiều kỳ

Mong rằng bài viết này sẽ cung cấp thông tin tham khảo giúp khách hàng nắm bắt được cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan.

Chúc quý khách hàng thực hiện thành công!