3TCloud – Kết chuyển cuối kỳ xác định kết quả kinh doanh

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ để kết chuyển doanh thu – chi phí, xác định kết quả kinh doanh.

Thao tác thực hiện chi tiết như sau:

1. Thực hiện bút toán khóa sổ cuối kỳ

Bước 1: Chọn chức năng bút toán khóa sổ

Tích chọn phân hệ CUỐI KỲ, hiện cột Nghiệp vụ chọn Bút toán khóa sổ.

Hiện danh sách các bút toán khóa sổ.

Để thực hiện đặt chuột tại vùng màu xám đầu dòng các bút toán kéo rê chuột chọn 1 loạt các bút toán kết chuyển doanh thu – chi phí xác định kết quả kinh doanh.

Nhấn biểu tượng kết chuyển trên thanh menu hoặc phím tắt F10 để thực hiện kết chuyển.

Hiện bảng điền thời điểm muốn kết chuyển. Thường là ngày cuối tháng/ cuối quý/ nửa năm 30/06 hoặc cuối năm tùy thuộc vào mong muốn kết chuyển của người dùng.

Nhấn Thực hiện để phần mềm tiền hành kết chuyển.

Bước 2: Kiểm tra kết quả kết chuyển

Thực hiện kết chuyển thành công sẽ có chứng từ kết chuyển được tạo ra.

Chứng từ kết chuyển nằm tại phân hệ KẾ TOÁN TỔNG HỢP, mục Chứng từ khóa sổ.

Ngoài kiểm tra chứng từ khóa sổ trên, người dùng sau khi kết chuyển nên vào Bảng cân đối số phát sinh để xem các tài khoản doanh thu – chi phí sau kết chuyển đã hết số dư hay chưa.

Bước 3: Lưu ý khi muốn thực hiện lại Bút toán kết chuyển cuối kỳ

Trong cùng 1 kỳ chỉ thực hiện thao tác kết chuyển 1 lần.

Trường hợp đã thực hiện kết chuyển trước đó nhưng lại điều chỉnh dữ liệu phát sinh ảnh hưởng tới giá trị kết chuyển trước thì cần xóa Chứng từ kết chuyển cũ đi và thực hiện thao tác kết chuyển lại.

Chứng từ kết chuyển cần xóa nằm ở phân hệ KẾ TOÁN TỔNG HỢP mục Chứng từ khóa sổ.

2. Thao tác thêm mới, điều chỉnh bút toán khóa sổ

Thông thường, phần mềm đã mặc định sẵn các bút toán khóa sổ cần thực hiện cuối kỳ, người dùng chỉ cần tích kết chuyển theo các bút toán có sẵn là hoàn thiện được mục tiêu kết chuyển.

Tuy nhiên vì lý do nào đó người dùng muốn thêm mới, sửa, xóa các bút toán khóa sổ thực hiện như sau:

Tại mục Bút toán khóa sổ thuộc phân hệ KẾ TOÁN TỔNG HỢP. Nhấn phím chức năng tương ứng với thao tác thêm, sửa, xóa bút toán khóa sổ tại thanh menu hoặc hệ thống phím tắt ( F2- thêm mới, F3 – sửa, F8 – xóa)

Trường hợp thêm mới hoặc sửa bút toán khóa sổ cần lưu ý các tham số sau:

Số thứ tự Là thứ tự ưu tiên khi thực hiện bút toán kết chuyển. Bút toán có STT nhỏ sẽ thực hiện trước bút toán có STT lớn.
Từ tài khoản Là số hiệu tài khoản có số dư được kết chuyển cuối kỳ.

Có thể điền tài khoản mẹ vào tham số này, phần mềm sẽ tự động lấy hết số dư của từng tiểu khoản con để kết chuyển.

Đến tài khoản Số dư của tài khoản “Từ tài khoản” sẽ được kết chuyển vào phát sinh của tài khoản “Đến tài khoản”.

Tài khoản điền ở tham số này phải là tài khoản chi tiết (Tiểu khoản).

Nội dung Tóm tắt nội dung của bút toán kết chuyển và sẽ trở thành nội dung diễn giải của chứng từ khóa sổ trong KẾ TOÁN TỔNG HỢP.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan tới thao tác kết chuyển doanh thu – chi phí xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ.

Chúc Quý khách hàng thành công!