3TCloud – Kê khai thông tin hóa đơn

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách khai báo thông tin hóa đơn đầu vào – đầu ra trên Phần mềm kế toán 3TCloud.

Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ kế toán

Nhập liệu nghiệp vụ kế toán vào mục Chứng từ.

Bước 2: Khai báo thông tin hóa đơn

Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ chuyển sang mục Hóa đơn.

Hiện màn hình khai báo hóa đơn nhấn dấu + hoặc phím tắt F2.

Các tham số sẽ tự động lấy dữ liệu từ mục Chứng từ chuyển sang mục Hóa đơn. Bổ sung và kiểm tra các thông tin muốn bổ sung hoặc sửa đổi như: Số hóa đơn, Ký hiệu, Mẫu số,…

Có thể khai báo nhiều dòng thuế suất khác nhau tại màn hình khai báo hóa đơn.

Nhấn Ghi lại hoặc phím tắt CTRL + ENTER để lưu lại cả nghiệp vụ hạch toán và kê khai hóa đơn.

Với chứng từ vật tư thao tác cũng thực hiện tương tự.

Bước 3: Xem báo cáo thuế và Bảng kê hóa đơn

Tích chọn phân hệ KẾ TOÁN TỔNG HỢP. Hiện cột báo cáo chọn Tờ khai thuế hoặc Bảng kê thuế muốn xem.

Dữ liệu được kê khai ở mục Hóa đơn sẽ hiển thị tại các báo cáo này.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!