3TCloud – Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thực hiện kết chuyển thuế GTGT trên Phần mềm kế toán 3TCloud.

Thao tác này nhằm xác định số thuế GTGT còn được khấu trừ tiếp chuyến sang kỳ sau là bao nhiêu trong trường hợp Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn hơn số Thuế GTGT đầu ra. Hoặc số thuế GTGT phải nộp trong trường hợp Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ nhở hơn số Thuế GTGT đầu ra.

Thao tác này được thực hiện vào ngày cuối cùng của kỳ báo cáo thuế GTGT thường là theo tháng hoặc theo quý.

Bước 1: Chọn mục Bút toán khóa sổ tự động

Tích chọn phân hệ CUỐI KỲ, hiện cột Nghiệp vụ chọn mục Bút toán khóa sổ.

Bước 2: Thực hiện kết chuyển

Tại màn hinh danh sách bút toán khóa sổ sẽ thấy 2 bút toán kết chuyển thuế GTGT.

Trong cùng 1 kỳ chỉ được thực hiện 1 trong 2 bút toán đó chứ không được thực hiện cả 2:

  • Trường hợp 1: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn (Số dư Nợ của tài khoản 1331) LỚN HƠN thuế GTGT đầu ra phải nộp trong kỳ (Phát sinh Có của tài khoản 33311) thì sẽ thực hiện bút toán STT 6 (Có tài khoản đi từ 3331 đến tài khoản 1331)
  • Trường hợp 2: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn (Số dư Nợ của tài khoản 1331) NHỎ HƠN thuế GTGT đầu ra phải nộp trong kỳ (Phát sinh Có của tài khoản 33311) thì sẽ thực hiện bút toán STT 1 (Có tài khoản đi từ 133 đến tài khoản 33311)

Đặt chuột vào dòng của bút toán muốn thực hiện nhấn biểu tượng thực hiện trên thanh menu hoặc phím tắt F10.

Hiện bảng ngày tháng điền ngày cuối cùng của kỳ muốn kết chuyển. Là ngày cuối tháng hoặc cuối quý căn cứ vào kỳ nộp báo cáo thuế GTGT của doanh nghiệp.

Nhấn Thực hiện để phần mềm tiến hành kết chuyển.

Bước 3: Kiểm tra kết quả kết chuyển

Kiểm tra chứng từ kết chuyển bằng cách vào phân hệ KẾ TOÁN TỔNG HỢP, mục Chứng từ khóa sổ.

Tại đây sẽ thấy bút toán kết chuyển thuế được tạo ra.

Kiểm tra số dư tài khoản thuế GTGT trên Bảng cân đối số phát sinh.

Số dư Nợ của tài khoản 1331 sẽ phản ánh số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau.

Số dư Có của tài khoản 33311 sẽ phản ánh số thuế GTGT phải nộp trong kỳ.

Chú ý: Trong cùng 1 kỳ nếu đã thực hiện kết chuyển rồi nhưng muốn kết chuyển lại thì phải xóa chứng từ kết chuyển ở mục Chứng từ khóa sổ đi rồi mới thực hiện lại thao tác kết chuyển.

Chúc Quý khách hàng thành công!