3TCloud – Kết chuyển thuế TNDN cuối kỳ

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách kết chuyển thuế TNDN, xác định kết quả kinh doanh sau thuế TNDN.

Chi tiết các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Kết chuyển lần 1 xác định lợi nhuận kế toán trước thuế

Thực hiện thao tác kết chuyển cuối kỳ tại phân hệ CUỐI KỲ, mục Bút toán khóa sổ.

Chi tiết thao tác kết chuyển tham khảo tại link.

Bước 2: Tính thuế TNDN phải nộp

Sau khi kết chuyển thành công vào Bảng cân đối số phát sinh kiểm tra kết chuyển kết chuyển để xem lợi nhuận trước thuế.

Lúc này số dư Có của tài khoản 4212 – Lợi nhuận kế toán sau thuế chưa phân phối phản ánh lãi hoạt động kinh doanh trước thuế. Căn cứ vào giá trị này người dùng tiền hành tạm tính thuế TNDN phải nộp và hạch toán.

Vào Phiếu kế toán tại phân hệ KẾ TOÁN TỔNG HỢP để nhập liệu nghiệp vụ tính thuế TNDN.

Bước 3: Kết chuyển lần 2 xác định lợi nhuận kế toán sau thuế

Trước khi kết chuyển cần xóa kết quả kết chuyển lợi nhuận trước thuế tại Chứng từ khóa sổ thuộc phân hệ KẾ TOÁN TỔNG HỢP.

Sau khi đã xóa chứng từ xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ trước đó tiến hành vào lại Bút toán khóa sổ thực hiện bút toán kết chuyển thuế TNDN và xác định lợi nhuận sau thuế.

Hoàn thiện các thao tác trên người dùng đã tiến hành xong việc kết chuyển và xác định được lợi nhuận kế toán sau thuế.

Chúc Quý khách hàng thành công!