3TSoft – Hướng dẫn lập Thuyết minh Báo cáo tài chính

Kính chào Quý khách hàng.

Bài viết này 3TSoft xin hướng dẫn Quý khách hàng cách lập Thuyết minh báo cáo tài chính. Báo cáo thuyết minh báo cáo được thiết lập để người sử dụng có thể dễ dàng điều chỉnh nội dung trình bày báo cáo tùy thuộc vào hoạt động của từng doanh nghiệp và tự động lấy các giá trị phát sinh từ dữ liệu đã hạch toán trong Phần mềm kế toán 3TSoft.

Cách bước thực hiện chi tiết như sau:

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tải mẫu báo cáo Thuyết minh báo cáo tài chính.

Bước 2: Tải file công thức giúp link dữ liệu từ phần mềm ra excel.

  • File công thức EZSOFT_EXCEL_LIB.rar
  • Giải nén file công thức: Chuột phải vào thư mục vừa tải về. Chọn Extract Here.

3TSoft - Hướng dẫn lập Thuyết minh Báo cáo tài chính

Bước 3: Thiết lập báo cáo

  • Mở file Thuyết minh BCTC vừa tại về tại Bước 1.
  • Vào mục File. Chọn Options.

3TSoft - Hướng dẫn lập Thuyết minh Báo cáo tài chính.

  • Tại mục Options chọn Add-Ins. Nhấn Go hiện màn hình tiếp theo.

3TSoft - Hướng dẫn lập Thuyết minh Báo cáo tài chính.

  • Tại màn hình nhấn Browse… chỉ đường dẫn để chọn file công thức EZSOFT_EXCEL_LIB đã giải nén ở bước 2.
  • Nhấn OK là hoàn thiện thao tác Add-Ins file công thức.
  • Chờ một chút cho file excel load được file công thức.

3TSoft - Hướng dẫn lập Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Bước 4: Điền thông tin kết nối file excel đến cơ sở dữ liệu.

– Để chuột tại Sheet DATA  để điền thông tin kết nối

– Mã đơn vị cơ sở xem trong Hệ thống->Chọn đơn vị cơ sở->Yes->F3

– Mật khẩu SQL mặc định của 3TSoft là 3TSoft.vn

– Giao diện phần khai báo ngày tháng của TT133 và TT200 khác nhau (đây là giao diện khai báo theo TT200)

3TSoft - Hướng dẫn lập Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Bước 5: Chạy tự động công thức

Đặt chuột tại ô có công thức

–   Ấn Ctrl + X để xóa đường link  “’D:\3TSOFT_V15\EZSOFT_EXCEL_LIB.xla’!” -->Nhấn Enter

3TSoft - Hướng dẫn lập Thuyết minh Báo cáo tài chính.

–   Ấn Ctrl + H và ấn Ctrl + V để thay thế “’D:\3TSOFT_V15\EZSOFT_EXCEL_LIB.xla’!” bằng trống

–   Ấn  Replace all để thay thế toàn bộ các sheet.

3TSoft - Hướng dẫn lập Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Làm tương tự với các Sheet còn lại

Nếu sau khi thay thế công thức còn ô hiện lỗi “#NAME?” ==> để chuột từng ô nhấn ENTER hoặc Nhấn CTRL+H thay thế “SODU” bằng “SODU”—>Enter

Chúc quý khách thành công!