3TSoft – Hướng dẫn kết chuyển cuối kỳ

Kính chào Quý khách hàng,

Nhằm hỗ trợ khách hàng thuận tiện trong việc lên báo cáo, 3TSoft có xây dựng sẵn các bút toán tự động kết chuyển thuế GTGT, doanh thu – chi phí – xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ.

Cách thức thực hiện chi tiết như sau:

Bước 1: Chọn chức năng Bút toán khóa sổ.

Tại giao diện chính phần mềm, bấm chọn vào ô “Bút toán khóa sổ”

3TSoft - Hướng dẫn kết chuyển cuối kỳ

Bước 2: Cửa sổ Bút toán khóa sổ hiện ra bao gồm các bút toán kết chuyển Thuế, doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Người dùng sẽ chọn các bút toán sau đó bấm phím F10 hoặc dấu tích màu xanh để thực hiện.

3TSoft - Hướng dẫn kết chuyển cuối kỳ

Note:

  • Người dùng có thể chọn hàng loạt các bút toán để thực hiện cùng 1 lúc.
  • 3TSoft có xây dựng 2 bút toán kết chuyển VAT tự động, người dùng chỉ thực hiện kết chuyển 1 trong 2 bút toán đó. Chi tiết về kết chuyển thuế, người dùng có thể tham khảo theo bài viết: ../tai-nguyen/phan-mem-ke-toan-3tsoft-ket-chuyen-thue-gtgt-128

Người dùng muốn thêm mới 1 bút toán khóa sổ bằng cách F2 để thêm mới tại cửa sổ Bút toán khóa sổ:

3TSoft - Hướng dẫn kết chuyển cuối kỳ

ông tin Diễn giải
Số thứ tự Là thứ tự ưu tiên khi thực hiện bút toán khóa sổ và kết chuyển.
Từ tài khoản Là số hiệu tài khoản có số dư được khóa sổ và kết chuyển cuối kỳ (Tài khoản có số dư kết chuyển đi)

Note: Tài khoản đi có thể là tài khoản tổng hợp

Diễn giải (VN) Là nội dung của bút toán khóa sổ và kết chuyển
Diễn giải (EN) Là nội dung của bút toán khóa sổ và kết chuyển bằng tiếng Anh
Đến tài khoản Là số hiệu tài khoản được kết chuyển đến trong bút toán khóa sổ kết chuyển này (Tài khoản có số dư kết chuyển đến)

Note: Tài khoản đến bắt buộc phải là tài khoản chi tiết

Bước 3: Để xem chứng từ kết chuyển, người dùng vào Kế toán tổng hợp, vào chứng từ khóa sổ.

Note:

Trường hợp người dùng đã kết chuyển sau đó có hiệu chỉnh số liệu và muốn thực hiện kết chuyển lại thì sẽ thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Vào kế toán tổng hợp, đến chứng từ khóa sổ, bấm F9 để lọc chứng từ trong thời gian tìm kiếm, sau đó thực hiện xóa.

Bước 2: Vào lại Bút toán khóa sổ để thực hiện kết chuyển lại.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, người dùng sẽ lưu ý thực hiện như sau:

Bước 1: Vào bút toán khóa sổ, thực hiện kết chuyển lần 1 để xác định lợi nhuận chưa có thuế.

Bước 2: Từ lợi nhuận chưa có thuế, người dùng xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, sau đó vào Phiếu kế toán để hạch toán.

Bước 3: Người dùng vào Kế toán tổng hợp, đến chứng từ khóa sổ và Xóa chứng từ xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

Bước 4: Người dùng sẽ vào lại Bút toán khóa sổ, và thực hiện kết chuyển 2 bút toán: Thuế thu nhập doanh nghiệp và Xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

Xem video hướng dẫn: