3TSoft – Chức năng đánh lại số chứng từ

Có nhiều lý dẫn đến phải “Bổ sung chứng từ”. Với tình huống này, nếu người sử dụng vẫn muốn số chứng từ được đánh liên tục thì điều hiển nhiên là phải sửa lại số chứng từ cũ. Nếu quá trình sửa số chứng từ phải thực hiện thủ công thì sẽ rất nhàm chán và mất thời gian.
Hiểu được nhu cầu thực tế này của người làm kế toán, đồng thời tạo sự thuận lợi trong quá trình sử dụng, Công ty TNHH  EZSOFT đã ưu tiên hoàn thiện chức năng này là một trong những chức năng quan trọng và đầu tiên khi xây dựng Phần mềm kế toán 3TSoft.
Để thực hiện chức năng Đánh lại số chứng từ trong Phần mềm kế toán 3TSoft, người sử dụng vào cửa sổ danh sách chứng từ cần đánh lại số rồi ấn tổ hợp phím Ctrl + F9
3TSoft - Chức năng đánh lại số chứng từ
Sau đó ấn Yes để hiện ra cửa sổ khai báo thông tin đánh số lại chứng từ:
3TSoft - Chức năng đánh lại số chứng từ
Tại cửa sổ này, người sử dụng khai báo các thông tin liên quan bao gồm:
  • Khoảng thời gian cần đánh lại (từ ngày – đến ngày)
  • Số bắt đầu là số nào, vì không phải lúc nào người sử dụng cũng cần đánh lại từ số 1.
  • Cho phép định nghĩa định dạng của số chứng từ cần đánh lại. Ví dụ: PT001, PT002, PT003, …
Sau đó, ấn chấp nhận để thực hiện đánh số lại chứng từ, khi phần mềm thực hiện xong thì sẽ có thông báo “Đã thực hiện xong”, người sử dụng ấn Ok để hoàn tất thao tác đánh số lại chứng từ.