3TSoft – Hệ thống các phím tắt trong 3TSoft

Kính chào Quý khách hàng,
Sau đây, 3TSoft xin giới thiệu hệ thống phím tắt sử dụng trong phần mềm kế toán 3TSoft.
Làm quen với hệ thống phím tắt sẽ giúp Quý khách hàng có thể nhập liệu rất nhanh chóng và thuận tiện.
M TẮT Ý NGHĨA SỬ DỤNG GHI CHÚ
F1 Hướng dẫn sử dụng phần mềm
F2 Thêm mới
F3 Sửa
F4 Tìm kiếm Tìm theo cột và tìm từ trái qua phải, đặt chuột cột nào thì tìm kiếm cột ấy. Chúng ta sẽ sử dụng F4 để tìm kiếm khi xác định được đích danh đối tượng tìm kiếm là gì, VD như mã sản phẩm, mã đối tượng…
F4 Xem định khoản chứng từ vật tư Mở chứng từ vật tư. Đặt chuột tại dòng vật tư sau đó nhấn phím F4. Nhấn F4 lần 2 trở về màn hình nhập liệu như ban đầu.
F5 Hiển thị máy tính trong phần mềm
F6 Gộp mã Sử dụng trong hệ thống danh mục
F6 Sao chép chứng từ sang ĐVCS khác Sử dụng trong danh sách chứng từ
F7 In
F8 Xóa Sử dụng trong hệ thống danh mục
F9 Lọc chứng từ Sử dụng trong danh sách chứng từ
F9 Thêm điều kiện lọc Sử dụng trong các báo cáo
F10 Sao chép định mức sản phẩm, công trình Trong danh mục sản phẩm công trình chọn mã sản phẩm, công trình sau đó ấn F10 để sao chép định mức
F10 Kết chuyển tự động
Esc Thoát
Ctrl+F Tìm kiếm Tìm theo từng từ từ trên xuống hoặc từ dưới lên, sử dụng tổ hợp phím này khi chưa xác định được rõ giới hạn tìm kiếm là gì, tìm kiếm bâng quơ theo những gợi nhớ
Ctrl+F2 Sao chép chứng từ Sử dụng trong danh sách chứng từ
Ctrl+F3 Sửa mẫu báo cáo Lưu ý là mình chỉ sử dụng được phím tắt này đối với phần mềm đã có bản quyền
Ctrl+F3 Sửa lại tài khoản thời gian khấu hao TSCĐ,CCDC Sử dụng trong kế toán tài sản, công cụ chi phí
Ctrl+F4 Khai báo công thức báo cáo Sử dụng trong các báo cáo
Ctrl+F5 Kiết xuất dữ liệu ra Excel
Ctrl+F6 Ghi giảm tài sản, công cụ chi phí Sử dụng trong kế toán tài sản, công cụ chi phí
Ctrl+F7 Xem trước khi in Xem 1 phiếu
Ctrl+F9 Đánh lại số chứng từ Sử dụng trong danh sách chứng từ
Ctrl+Q Khai báo hóa đơn thuế GTGT Sử dụng trong danh sách chứng từ
Ctrl+Enter Lưu
Ctrl+Enter Lập báo cáo Sử dụng trong các báo cáo
Ctrl+D Ẩn/hiện cửa sổ các điều kiện lọc khi lập báo cáo Sử dụng trong các báo cáo
Shift+F2 Chi tiết thanh toán theo hóa đơn Sử dụng trong danh sách chứng từ
Shift+F3 Tổng cộng
Insert Chèn thêm 1 ô định khoản trong chứng từ Sử dụng trong các chứng từ vật tư
Enter Xuống dòng
Enter Khai báo định mức trong sản phẩm, công trình Trong danh mục sản phẩm công trình, chọn mã sản phẩm và ấn Enter để khai báo
Enter Nhập giá trị của máy tính cá nhân vào 1 ô số nào đó
Chúc Quý khách hàng thành công!