3TCloud – Theo dõi hạch toán nhiều loại tiền tệ

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách theo dõi nhiều loại tiền trên Phân mềm kế toán 3TCloud. Áp dụng với các chứng từ kế toán như: Phiếu thu – chi, Báo nợ – có, phiếu kế toán.

Việc theo dõi nhiều loại tiền để phản ánh đúng tính chất phát sinh giá trị tiền tệ của nghiệp vụ. Có thể ảnh hưởng tới việc theo dõi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.

Các bước khai báo như sau:

Bước 1: Khai báo mã đồng tiền phát sinh

Tích chọn Khai báo tham số hệ thống.

Tìm tới mục Tiền tệ. Điền mã đồng tiền mong muốn sử dụng nhập liệu.

Ví dụ: VND, USD, EUR,…

Bước 2: Khai báo theo dõi nhiều loại tiền trên chứng từ

Chọn Khai báo tham số chứng từ. Tại danh mục chứng từ khai báo chứng từ nào đến dòng chứng từ đó kích đúp hoặc nhấn F3.

Tích chọn “Có” tại mục “Theo dõi nhiều loại tiền”.

Bước 3: Nhập liệu chứng từ nhiều loại tiền tệ

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 23/09/2021, xuất quỹ để đi mua 2.000 USD – tỷ giá mua 23.150đ.

Chọn chứng từ phiếu chi để hạch toán nghiệp vụ này.

Các nội dung cần chú ý gồm:

Tiền tệ Tài khoản hạch toán phát sinh giá trị hạch toán theo đồng tiền gì thì nhập mã tiền tệ tương ứng.

Ví dụ: Dùng tiền Việt đi mua ngoại tệ như vậy TK 1111 – Tiền Việt Nam theo mã tiền tệ VNĐ, tài khoản tiền gửi nhận về USD nên hạch toán TK 1122 – Tiền ngoại tệ theo mã USD.

Nguyên tệ Là giá trị theo đồng tiền phát sinh (mã tiền tệ tương ứng)
Tỷ giá Là tỷ giá quy đổi giữa đồng tiền phát sinh với đồng tiền hạch toán (thông thường là VND). Việc quyết định ghi nhận theo tỷ giá nào tham khảo thêm quy định về Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ theo TT200-BTC.
Thành tiền Giá trị của đồng tiền hạch toán = Tỷ giá * Thành tiền

Trên đây là nội dung cần chú ý khi nhập liệu theo dõi nhiều loại tiền.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!