3TCloud – Phiếu thu, phiếu chi

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn thao tác nhập liệu 2 nghiệp vụ Phiếu thu – chi tiền mặt trên Phần mềm kế toán 3TCloud.

Những nghiệp vụ không liên quan tới chi tiết vật tư hàng hóa có giao dịch bằng tiền mặt sẽ được nhập liệu tại phân hệ TIỀN MẶT TIỀN GỬI.

Phiếu thu tiền mặt: Chứng từ ghi nhận những nghiệp vụ ghi Nợ 111 – Tiền mặt.

Phiếu chi tiền mặt: Chứng từ ghi nhận những nghiệp vụ ghi Có 111 – Tiền mặt.

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 15/09/2021, Rút tiền mặt nhập quỹ 50.000.000đ.

Bước 1: Lựa chọn nghiệp vụ Phiếu thu tiền mặt

Di chuột tới phân hệ “TIỀN MẶT, TIỀN GỬI” kích chuột trái. Hiện cột “Nghiệp vụ” chọn mục “Phiếu chi tiền mặt”.

Tại màn hình nghiệp vụ Phiếu chi tiền mặt, trên thanh menu nhấn biểu tượng dấu + hoặc phím tắt F2 để nhập liệu nghiệp vụ mới.

Bước 2: Hạch toán nghiệp vụ

Hạch toán chi tiết các thông tin ghi nhận nghiệp vụ.

Các thông tin cần chú ý gồm có:

Ngày chứng từ Là ngày phát sinh thực tế của chứng từ
Tiền tệ – Tỷ giá Là mã tiền tệ phát sinh trong nghiệp vụ.

Là tỷ giá của đồng tiền phát sinh so với đồng tiền hạch toán.

Tiền tệ – Tỷ giá Là mã tiền tệ phát sinh trong nghiệp vụ.

Là tỷ giá của đồng tiền phát sinh so với đồng tiền hạch toán.

Đối tượng Phiếu thu: Thu của ai? hoặc Ai là người nộp tiền?

Phiếu chi: Chi cho ai?

Phát sinh Hạch toán định khoản Nợ – Có cho nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Phiếu thu: Mặc định ghi Nợ tk 111 – Tiền mặt (Tiểu khoản chi tiết nếu có)

Phiếu chi: Mặc định ghi Có TK 111 – Tiền mặt (Tiểu khoản chi tiết nếu có)

Diễn giải (VN) Tóm tắt nội dung nghiệp vụ.
Chi phí không hợp lệ Đánh dấu giá trị chi phí phát sinh nhưng không được coi là chi phí hợp lệ. Sau này dùng để phân loại giúp xác định chi phí tính thuế TNDN. Xem báo cáo các chi phí này ở mục Báo cáo tại phân hệ KẾ TOÁN TỔNG HỢP.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin sẽ tiến hành nhấn biểu tượng Ghi lại – phím tắt là CTRL + ENTER để ghi nhận nghiệp vụ

Thực hện tương tự với nghiệp vụ chi tiền tại Phiếu chi tiền mặt.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!