3TCloud – Sơ đồ hạch toán tiền mặt, tiền gửi

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ trình bày sơ đồ hạch toán kế toán liên quan đến tài khoản 111 – Tiền mặt và 112 – Tiền gửi ngân hàng.

1. Các nghiệp vụ liên quan tới tài khoản 111 – Tiền mặt

a. Tài khoản 1111 – Tiền mặt (VNĐ)

b. Tài khoản 1112 – Tiền mặt ngoại tệ

2. Các nghiệp vụ liên quan tới tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

a. Tài khoản 1121 – Tiền Việt Nam

b. Tài khoản 1122 – Tiền ngoại tệ

Mong rằng bài viết này sẽ cung cấp thông tin tham khảo giúp khách hàng nắm bắt được cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan.

Chúc quý khách hàng thực hiện thành công!