3TCloud – Tạo tiểu khoản

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách chia tiểu khoản phục vụ mục đích hạch toán chi tiết từng nhóm nghiệp vụ có chung nội dung quản lý.

Nguyên tắc chia tiểu khoản phải đảm bảo: Chỉ được chia thêm tài khoản cấp nhỏ hơn các tài khoản đã được ban hành theo chế độ kế toán của BTC, không được chia thêm tài khoản đồng cấp.

Thao tác thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập Danh mục chọn Danh mục tài khoản

Bước 2: Sửa tài khoản mẹ hiện có thành tiểu khoản con

Bước 3: Thêm mới lại tài khoản mẹ ban đầu

Bước 4: Sửa tiểu khoản con: Khai báo thêm tham số “Tài khoản mẹ” cho tiểu khoản đó

Bước 5: Lần lượt thêm mới các tiểu khoản con còn lại

Ví dụ áp dụng:

Chia nhỏ tài khoản 1121 – Tiền Việt Nam thêm 2 tiểu khoản con gồm:

11211 – Tiền Việt Nam tại ngân hàng Vietcombank

11212 – Tiền Việt Nam tại ngân hàng BIDV

Các bước thực hiện:

Vào danh mục tài khoản tìm đến tài khoản 1121

Kích đúp hoặc nhấn F3 tài khoản 1121. Hiện màn hình Sửa tài khoản.

Tại đây sửa 2 thông tin gồm:

  • Số hiệu thành số hiệu của tiểu khoản con: Thông thường sẽ tăng thêm 1 ký tự số phía sau hoặc nếu chia nhiều tiều khoản thì có thể thêm đuôi 01/001.
  • Tên tài khoản thành tên của tiểu khoản con.

Tiếp theo nhấn biểu tượng dấu + hoặc phím tắng F2 tại màn hình danh mục tài khoản để thêm mới lại tài khoản 1121 – Tiền Việt Nam ban đầu.

Bây giờ ta sẽ thấy đã có cả 1121 và 11211 nhưng tính chất mẹ con chưa đúng. Tiếp đến phải đến tài khoản 11211 – Tiền Việt Nam tại ngân hàng Vietcombank kích đúp hoặc phím tắt F3 để sửa thêm tham số “Tài khoản mẹ”

Các tiểu khoản tiếp theo chỉ nhấn nhấn thêm mới điền đầy đủ thông tin Số hiệu – Tên tài khoản – Tài khoản mẹ và lưu lại là đã hoàn thiện.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!