3TCloud – Phân chia nhóm mẹ – con tại danh mục

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tổ chức nhóm vật tư hàng hóa theo phân cấp mẹ – con. Hiểu được cách phân cấp quản lý danh mục giúp người dùng nhanh chóng nắm được những dữ liệu tổng hợp ở từng nhóm/ cấp quản lý hay khi tra cứu các báo cáo cụ thể của từng nhóm.

Ví dụ muốn phân cấp quản lý hàng hóa như sau:

Phân chia hàng hóa thành 2 nhóm lớn là nhóm hàng gia dụng và nhóm hàng thực phẩm. Trong nhóm hàng thực phẩm muốn quản lý thành nhóm nhỏ hơn gồm:

  • Nhóm thực phẩm đông lạnh.
  • Nhóm rau củ
  • Nhóm thực phẩm tươi sống.

Các bước khởi tạo nhóm thực phẩm và các nhóm con thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Danh mục nhóm vật tư hàng hóa

Tại menu Danh mục chọn Danh mục nhóm vật tư hàng hóa.

Bước 2: Khai báo nhóm mẹ

Tại màn hình Danh mục vật tư hàng hóa. Trên thanh menu nhấn dấu + hoặc phím tắt F2 để thêm mới mã nhóm.

Hiện màn hình khai báo điền thông tin nhóm mẹ vào gồm: Mã nhóm, Tên nhóm. Trường hợp đang khai báo mã mẹ cấp lớn nhất thì ô “Nhóm mẹ” sẽ là bỏ trống.

Nhấn “Ghi lại” hoặc phím tắt CTRL + ENTER để ghi lại thông tin khai báo.

Bước 3: Khai báo nhóm con

Tương tự như bước 2 nhấn thêm mới điền thông tin Mã nhóm và Tên nhóm.

Đối với nhóm con sẽ bổ sung tham số “Nhóm mẹ”. Điền mã nhóm mẹ quản lý chúng.

Mối quan hệ nhóm mẹ – nhóm con sẽ được thể hiện như sau tại màn hình danh mục.

Đối với các danh mục khác như: Danh mục nhóm đối tượng, Danh mục bộ phận.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!