3TCloud – Khai báo định nghĩa tham số tìm kiếm

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách khai báo giúp cho người sử dụng nhanh chóng tìm kiếm, tra cứu được các tham số lấy từ danh mục như: Mã vật tư hàng hóa, mã đối tượng, mã sản phẩm,…

Chức năng đó được gọi là “Khai báo tham số tìm kiếm”, chi tiết cách khai báo như sau:

Bước 1: Vào mục khai báo Định nghĩa tham số tìm kiếm.

Tại cột menu tìm đến biểu tượng Khai báo tham số tìm kiếm và tích chọn.

Hiện menu các danh mục trong phần mềm. Muốn khai báo tìm kiếm mã thuộc danh mục nào thì tìm đến đặt chuột vào danh mục đó.

Các thông tin cần chú ý khai báo như sau;

Thể hiện Khi nhập liệu tại các ô mã, người dùng muốn nhìn thấy những thông số nào thì sẽ khai báo tại đây.

Ví dụ: Khi gõ ô vã vật tư phần mềm trả kêt quả danh sách cho chọn các thông tin gồm mã – tên – đơn vị tính hay chỉ cần mã – tên là đủ thì điều chỉnh tại đây.

Sắp xếp Danh sách tìm kiếm hiển thị kết quả sắp xếp từ A-Z theo trường nào?

Ví dụ: Chọn thứ tự theo trường mã hay tên,…

Tìm kiếm Khi gõ 1 ký tự bất kỳ tại ô mã thì muốn tìm kiếm ký tự đó ở những trường nào thì khai báo tại đây.

Phụ thuộc vào thói quen ghi nhớ và nhập liệu của người dùng để chọn tham số cho phù hợp.

Ví dụ chỉ có thói quen gõ mã số thuế đối tượng thì chỉ cần tìm trong trường MST, có thói quen tìm theo tên gọi thì chọn tìm trong trường Tên.

Tìm từ trái qua phải Ký tự nhập liệu sẽ được tìm kiếm khớp thông tin ký tự gõ từ bên trái.

Ví dụ: Nếu tích tìm từ trái qua phải thì khi gõ 112 phần mềm sẽ chỉ trả kết quả 112x. Còn nếu không tích phần mềm sẽ trả cả kết quả x112.

Vị trí bắt đầu tìm kiếm Khi gõ hết số ký tự theo khai báo ở đây thì phần mềm mới bắt đầu tìm kiếm.

Ví dụ: Khai báo là 3 thì khi gõ đủ 3 ký tự phần mềm mới bắt đầu tìm kiếm.

Số dòng tìm kiếm lớn nhất Là số lượng hiển thị tối đa kết quả tìm kiếm được. Nếu muốn không giới hạn hiển thị kết quả trả về thì đặt bằng 0.

Nhấn “Chấp nhận” sau khi đã điều chỉnh xong khai báo.

Như vậy với thao tác khai báo như trên sẽ giúp quá trình nhập liệu các tham số mã lấy từ danh mục được dễ dàng tìm kiếm ra kết quả chính xác với mong muốn nhất.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!