3TCloud – Khai báo định dạng số sau dấu thập phân

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách khai báo định dạng số thập phân cho các giá trị số nhập liệu trong phần mềm 3TCloud.

Với từng tham số sẽ có sự tác động khác nhau tới các báo cáo nên phần mềm có đưa ra đối tượng khai báo và phạm vi tác động như sau:

Nhóm 01: Tham số khai báo theo từng người sử dụng – Chỉ tác động vào dữ liệu theo user đăng nhập đã khai báo
1 Số lượng
2 Số lượng định mức
3 Hế số vật tư
4 Máy tính cá nhân
Nhóm 02: Tham số khai báo mục Hệ thống. Tác động chung đến dữ liệu không phân biệt user đăng nhập vào cơ sở dữ liệu là user nào
1 Đơn giá đồng tiền phát sinh
2 Đơn giá đồng tiền hạch toán
3 Thành tiền đồng tiền phát sinh
4 Thành tiền đồng tiền hạch toán
5 Tỷ lệ phần trăm
6 Phần trăm thuế suất thuế GTGT
7 Tỷ lệ chiết khấu
8 Tỷ giá

Cách thức khai báo thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu làm việc

Bước 2: Chọn đơn vị cơ sở dữ liệu muốn khai báo

Bước 3: Khai báo các tham số thuộc Nhóm 01

Tại thanh menu chọn biểu tượng chức năng “Khai báo tham số người sử dụng”.

Hiện màn hình “Khai báo tham số người sử dụng”. Tiến hành khai báo thông tin định dạng số sau đấu thập phân của các tham số mong muốn.

Nhấn “Chấp nhận” – phím tắt là CTRL + ENTER để lưu lại thông tin vừa khai báo.

Bước 4: Khai báo các tham số thuộc Nhóm 02

Tại thanh menu chọn chức năng “Khai báo tham số hệ thống”

Khai báo định số thập phân của các tham số mong muốn.

Nhấn “Chấp nhận” – phím tắt là CTRL + ENTER để lưu lại thông tin vừa khai báo.

Trên đây là toàn bộ các bước khai báo định dạng số thập phân của các giá trị số sử dụng trong phần mềm.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!