3TSoft – Thay đổi độ rộng của ô trong mẫu in chứng từ, báo cáo.

Với các mẫu báo cáo của doanh nghiệp, có ô trong báo cáo độ lớn không đủ lớn để chứa ô số khi số quá dài nhưng có ô lại không có dữ liệu và danh ngiệp muốn co nhỏ nó lại. Bài viết này, Phần mềm kế toán 3TSoft hướng dẫn thay đổi độ rộng ô trong mẫu báo cáo.

Lưu ý: Để vào sửa được các mẫu báo cáo trong phần mềm kế toán 3TSoft thì bạn phải cập nhật bản quyền cho CSDL bạn đang muốn sửa.

Bước 1: Chọn báo cáo muốn sửa --> Nhấn Ctrl+F3 – Sửa mẫu báo cáo

3TSoft - Thay đổi độ rộng của ô trong mẫu in chứng từ, báo cáo.

Bước 2: Kích chuột vào ô muốn thay đổi kích thước sau đó căn chỉnh để hiện ra các tham số điều chỉnh thuộc tính của ô được chọn.

3TSoft - Thay đổi độ rộng của ô trong mẫu in chứng từ, báo cáo.

Chọn mục Position để thay đổi kích thước, độ dài và dịch trên hoặc xuống của ô.

Bước 3: Ấn preview nếu không có lỗi đỏ và chỉ có cảnh bảo màu vàng () thì ấn vào biểu tượng save (  ) để lưu lại, còn nếu có lỗi đỏ () thì ấn vào rồi ấn  Delete ( ) để xóa đi rồi tiếp tục ấn preview để xem  đến khi nào không có lỗi đỏ nữa thì ấn Save để lưu lại.

Xem video hướng dẫn tại: