3TSoft – Hướng dẫn chèn logo trên mẫu in chứng từ, báo cáo

Xin chào Quý Khách hàng!

Bước 1: Tại giao diện hóa đơn bán hàng nhấn biểu tượng Sửa mẫu báo cáo hoặc “Ctrl + F3” và chọn mẫu in muốn sửa.

3TSoft - Hướng dẫn chèn logo trên mẫu in chứng từ, Báo cáo

Bước 2: Chọn Image ở thanh công cụ.

3TSoft - Hướng dẫn chèn logo trên mẫu in chứng từ, Báo cáo

Bước 3: Di chuyển chuột đến vị trí mong muốn và tạo 1 ô ở đó. Chọn ảnh đã tải về sẵn trên máy tính.

3TSoft - Hướng dẫn chèn logo trên mẫu in chứng từ, Báo cáo

Bước 4: Ấn Preview trước khi lưu.

3TSoft - Hướng dẫn chèn logo trên mẫu in chứng từ, Báo cáo

Lưu ý: Nếu không có lỗi đỏ thi lưu lại mẫu đã sửa

Nếu Có lỗi đó thì phải xóa hoặc chỉnh sửa lỗi đó trước khi lưu.

Bước 5: Xem trước khi in để kiểm tra lại mẫu in vừa thực hiện sửa

3TSoft - Hướng dẫn chèn logo trên mẫu in chứng từ, Báo cáo

Chúc quý khách hàng thành công!