3TSoft – Copy định dạng ngày tháng vào ô “Ngày ký”

Nhiều kế toán khi in chứng từ sổ sách ra muốn phần mềm mặc định sẵn phần ngày tháng ở phía dưới chứng từ (ở phần chữ ký) tự động nhảy theo ô ngày tháng ở phía trên. Bài viết này, Phần mềm kế toán 3TSoft sẽ hướng dẫn các bạn để ô ngày tháng ở phần chữ ký tự động nhảy theo ô ngày tháng phía trên của chứng từ.

Bước 1: Chọn chứng từ muốn sửa mẫu báo cáo

3TSoft - Copy định dạng ngày tháng vào ô "Ngày ký"

Bước 2: Chọn ô ngày tháng để trong phần sửa mẫu báo cáo sau đó chọn ô có biểu tượng  để hiện ra công thức của ô ngày tháng

3TSoft - Copy định dạng ngày tháng vào ô "Ngày ký"

Bước 3: Tại ô công thức ấn Ctrl + A để chọn toàn bộ sau đó ấn Ctrl + C để sao chép công thức của ô ngày tháng

3TSoft - Copy định dạng ngày tháng vào ô "Ngày ký"

Bước 4: Thực hiện chọn công thức của ô ngày ký bằng cách chọn ô ngày ký --> Chọn biểu tượng  --> Chọn phần Get Value.

3TSoft - Copy định dạng ngày tháng vào ô "Ngày ký"

Bước 5: Thực hiên paste công thức vừa coppy vào cửa sổ hiện ra rồi ấn OK.

3TSoft - Copy định dạng ngày tháng vào ô "Ngày ký"

Bước 6: Ấn preview nếu không có lỗi đỏ và chỉ có cảnh bảo màu vàng () thì ấn vào biểu tượng save (  ) để lưu lại, còn nếu có lỗi đỏ () thì ấn vào rồi ấn  Delete ( ) để xóa đi rồi tiếp tục ấn preview để xem  đến khi nào không có lỗi đỏ nữa thì ấn Save để lưu lại.

Lưu ý: Chỉ những mẫu chứng từ được đánh dấu đỏ ở góc chứng từ trong sửa mẫu báo cáo mới cài đăt tự động nhảy theo ô ngày ngày tháng phía trên được.

Xem video hướng dẫn tại: