3TSoft – Chỉnh nội dung dài tự động xuống dòng trong mẫu in chứng từ, báo cáo

Kính chào Quý khách hàng,

Khi nhập liệu trong phần mềm không tránh được việc có nội dung trình bày dài, ví dụ như ô địa chỉ quá dài dẫn đến khi in chứng từ thì nội dung trong ô đó có thể không được hiển thị toàn bộ. Để thể hiện được hết nội dung khi nội dung quá dài, không nằm trọn trong một dòng chúng ta có thể chỉnh cho nội dung tự động xuống dòng khi in chứng từ.

3TSoft - Chỉnh nội dung dài tự động xuống dòng trong mẫu in chứng từ, báo cáo

Để làm được điều này, các bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn chức năng “Sửa mẫu in báo cáo”

  • Vào phần hành chứng từ muốn chỉnh sửa mẫu in. Với cáo thì vào báo cáo muốn sửa.
  • Chọn chức năng “Sửa mẫu in báo cáo” 

3TSoft - Chỉnh nội dung dài tự động xuống dòng trong mẫu in chứng từ, báo cáo

Bước 2: Điều chỉnh tham số “Tự động xuống dòng”.

  • Kích chuột vào ô cần sửa. Sẽ có các ô vuông đỏ bao quanh ô được chọn để đánh dấu đã chọn đúng ô tham số cần.

3TSoft - Chỉnh nội dung dài tự động xuống dòng trong mẫu in chứng từ, báo cáo

  • Tại vùng chỉnh tham số chọn tiến hành điều chỉnh các tham số sau:
“Word Wrap” (Tự động xuống dòng) chọn: True
“Can Grow” (Tự động lớn dòng) chọn: True
3TSoft - Chỉnh nội dung dài tự động xuống dòng trong mẫu in chứng từ, báo cáo
  • Trước khi lưu mẫu phải nhấn “Preview” để check xem mẫu vừa sửa có bị lỗi gì hay không. Lưu ý thực hiện đầu đủ thao tác này vì nếu mẫu bị lỗi mà vẫn lưu sẽ hỏng mẫu và tiến hành làm lại các thao tác đã chỉnh sửa trước đó.

3TSoft - Chỉnh nội dung dài tự động xuống dòng trong mẫu in chứng từ, báo cáo

  • Phần mềm thông báo không có lỗi hiển thi như sau:

3TSoft - Chỉnh nội dung dài tự động xuống dòng trong mẫu in chứng từ, báo cáo

  • Tiến hành lưu mẫu và thoát màn hình sửa mẫu báo cáo ra.
  • Xem trước khi in để chắc chắc trước khi in ấn hàng loạt.

3TSoft - Chỉnh nội dung dài tự động xuống dòng trong mẫu in chứng từ, báo cáo

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!

Xem video hướng dẫn tại: