3T-HKD: Theo dõi vật tư hàng hóa nhiều đơn vị tính

Kính chào quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách khai báo để quản lý vật tư hàng hóa theo nhiều đơn vị tính.

Ví dụ nhập liệu:

Doanh nghiệp kinh doanh bia. Nhập bia theo thùng sau đó bán hàng có thể bán lẻ theo lon hoặc bán cả thùng. 1 thùng bia có 24 lon bia.

Muốn theo dõi nhập xuất mặt hàng bia theo cả thùng và lon tiến hành khai báo như sau.

Bước 1: Truy cập tại danh mục vật tư hàng hóa

Bước 2: Khai báo thông tin đơn vị tính của vật tư hàng hóa

Tại màn hình Danh mục vật tư hàng hóa. Nếu là mã mới chưa khai báo thì chọn biểu tượng đấu + hoặc phím tắt F2 để thêm mới, với mã đã tồn tài muốn bổ sung đơn vị tính mới thì nhấn biểu tượng sửa hoặc phím tắt F3 để sửa.

Hiện màn hình khai báo chi tiết thông tin vật tư chú ý tham số “Đơn vị tính” – “Đơn vị quy đổi” – “Hệ số”.

Đơn vị tính Là đơn vị tính chính thể hiện trong các báo cáo theo dõi nhập xuất tổn của vật tư hàng hóa đó. Nên chọn đơn vị tính là đơn vị giá trị nhỏ để tránh tình trạng bị lẻ khi quy đổi từ đơn vị quy đổi.
Đơn vị quy đổi Là mã đơn vị tính muốn theo dõi song song với đơn vị tính chính. Có thể khai báo tối đa 4 đơn vị quy đổi. Tuy nhiên khi xem báo cáo dành cho 2 đơn vị tính thì chỉ thể hiện thông tin của đơn vị tính chính và đơn vị quy đổi số 1.
Hệ số Là hệ số quy đổi của đơn vị quy đổi/ đơn vị tính

Theo ví dụ:

  • Đơn vị tính là “Lon” – Đơn vị quy đổi là “Thùng” => Hệ số sẽ bằng 24.
  • Đơn vị tính là “Thùng” – Đơn vị quy đổi là “Lon” => Hệ số tương ứng sẽ là 1:24. Tuy nhiên để tránh tính tình trạng không nhập được số thập phân quá lẻ thì trong phần mềm có thể nhập tương ứng thành -24.
  • Khách hàng có thể nhập hệ số 1:x tương đương nhập là –x.

Bước 3: Nhập liệu trong chứng từ

Khi nghiệp vụ nhập xuất phát sinh theo đơn vị tính nào ô đơn vị tính gõ đơn vị tính đó hoặc có thể dùng dấu cách để next và chọn đơn vị tính tương ứng.

Phần mềm sẽ tính toán dựa theo hệ số quy đổi để cung cấp các báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn theo đơn vị tính chính.

Trên đây là các nội dung hướng dẫn theo dõi hàng hóa nhiều đơn vị tính.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!