3T-HKD: Khai báo tồn kho đầu kỳ kế toán

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách khai báo “Tồn kho đầu kỳ kế toán” trên phần mềm 3TCloud.

Tồn kho đầu kỳ kế toán của 1 vật tư hàng hóa gồm các thông tin:

Mã – Tên vật tư hàng hóa Đơn vị tính Kho Số lượng Đơn giá Thành tiền

Dữ liệu phục vụ việc theo dõi vật tư hàng hóa thuộc phân hệ Kế toán vật tư hàng hóa.

Việc khai báo tồn kho đầu kỳ kế toán đảm bảo mối quan hệ:

Tổng giá trị tồn kho vật tư hàng hóa = Giá trị Dư nợ đầu kỳ tương ứng với tài khoản hạch toán vật tư hàng hóa đó.

Ví dụ nhập liệu:

Khai báo số liệu tồn kho đầu kỳ kế toán năm 2021 dựa vào bảng Tồn kho cuối kỳ 31/12/2020 như sau.

Các bước khai báo thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu muốn nhập liệu

Bước 2: Vào mục “Đầu kỳ” sau đó tìm tới mục “Tồn kho đầu kỳ kế toán”

Bước 3: Khai báo chi tiết dữ liệu tồn kho đầu kỳ của từng vật tư, hàng hóa

Nhấn biểu tượng dấu + hoặc phím tắt F2 để “Thêm mới” dữ liệu.

Điền các thông tin chi tiết của vật tư vào từng ô dữ liệu tương ứng.

Ý nghĩa từng tham số:

Mã kho Là mã của kho có vật tư hàng hóa tồn đầu kỳ.
Vật tư, hàng hóa Là mã của vật tư hàng hóa đang muốn khai báo tồn kho đầu kỳ.
Số lượng Là số lượng tồn của mã vật tư hàng hóa theo đơn vị tính.
Đơn vị tính LLà đơn vị đo lường của vật tư hàng hóa đang nhập tồn kho đầu kỳ. Được chương trình tự động lấy ra từ danh mục vật tư hàng hóa đã khai báo.

Đối với trường hợp vật tư hàng hóa được khai báo có nhiều đơn vị tính thì người sử dụng có thể lựa chọn cho đúng loại đơn vị tính của lần nhập kho đang thực hiện.

Đơn giá Có thể bỏ qua không nhập “Đơn giá” mà nhập mục “Thành tiền”. Phần mềm sẽ tự động lấy Thành tiền / Số lượng ra Đơn giá.
Thành tiền Là trị giá số tồn kho đầu kỳ của vật tư hàng hoá.
Ngày Nhảy tự động theo Ngày khóa dữ liệu. Bằng “Ngày bắt đầu hạch toán” – 1 ngày.
Lô hàng Trường hợp KH theo dõi chi tiết vật tư hàng hóa theo Lô hàng thì nhập thêm thông tin.
Hạn dùng Trường hợp KH theo dõi chi tiết vật tư hàng hóa theo Lô và mỗi vật tư hàng hóa trong Lô có theo dõi hạn sử dụng riêng biệt.

Sau khi đã hoàn thiện khai báo nhấn “Ghi lại” – phím tắt CTRL + ENTER để lưu lại thông tin.

Như vậy là đã thực hiện xong thao tác khai báo tồn kho đầu kỳ kế toán của vật tư hàng hóa.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!