3T-HKD: Hóa đơn dịch vụ

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn khách hàng nhập liệu các hóa đơn dịch vụ đầu vào – đầu ra trong phân hệ KẾ TOÁN VẬT TƯ HÀNG HÓA.

1. Hóa đơn đầu vào

Bước 1: Khởi tạo Danh mục mã dịch vụ

Vào Danh mục chọn Danh mục vật tư hàng hóa.

Tại màn hình Danh mục vật tư hàng hóa nhấn dấu + trên thanh menu hoặc phím tắt F2 để thêm mới mã dịch vụ.

Hiện màn hình thêm mới mã dịch vụ điền thông tin chi tiết.

Chú ý các thông tin sau:

Mã vật tư

Tên vật tư

Đơn vị tính

Gợi nhớ thông tin về dich vụ.

Đơn vị tính không có thì để bằng 1 dấu chấm.

Mã ngành nghề KHÔNG CẦN quan tâm tới phân loại đúng nếu không phát sinh hoạt động ghi nhận doanh thu trên hóa đơn bán hàng. Có thể chọn mã ngành nghề bất kỳ.
Loại vật tư Chọn 0 – Dịch vụ
Tài khoản vật tư Chi phí của dịch vụ này ghi nhận vào tài khoản nào thì ghi Nợ vào tài khoản đó. Thường là tài khoản chi phí 6421/6422,6243,…
Tài khoản giá vốn

Doanh thu

Chiết khấu

Hàng bán trả lại

Không có tác dụng liên quan tới hạch toán nên có thể lựa chọn tài khoản bất kỳ.
Nhóm vật tư Tùy mục đích quản lý nhóm. Có thể tạo 1 nhóm riêng cho các mã dịch vụ.

Bước 2: Nhập liệu hóa đơn dịch vụ đầu vào

Chọn phân hệ VẬT TƯ HÀNG HÓA, hiện cột Nghiệp vụ chọn Phiếu nhập mua.

Nhấn dấu + trên thanh menu hoặc phím tắt F2 để thêm mới chứng từ nhập mua hàng.

Nhập liệu tương tự như phiếu nhập mua hàng thông thường nhưng chú ý các tham số sau:

Thông tin vật tư hàng hóa Không phải nhập mã kho.

Số lượng – Đơn giá có thể nhập hoặc không.

Chỉ cần nhập giá trị thành tiền là giá ĐÃ BAO GỒM CẢ THUẾ GTGT (nếu có)

Nhấn Ghi lại hoặc phím tắt CTRL + ENTER để lưu lại thông tin hoàn thiện nghiệp vụ ghi nhận chi phí dịch vụ đầu vào bằng Phiếu nhập mua.

2. Hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ. (Hóa đơn đầu ra)

Trường hợp quan lý doanh thu – chi phí giá thành theo từng loại dịch vụ trong giá thành công trình xem bài viết tại link riêng do doanh thu công trình.

Thao tác dưới đây áp dụng cho xuất hóa đơn dịch vụ không tổ chức tính giá thành dịch vụ trong phần mềm.

Bước 1: Khởi tạo Danh mục mã dịch vụ

Tương tự phần 1 vào Danh mục tới Danh mục vật tư hàng hóa thêm mới mã dịch vụ để ghi nhận doanh thu bán hàng.

Tham số của 1 mã dịch vụ ghi nhận doanh thu chú ý như sau:

Mã vật tư

Tên vật tư

Đơn vị tính

Gợi nhớ thông tin về dich vụ xuất hóa đơn.

Đơn vị tính không có thì để bằng 1 dấu .

Mã ngành nghề Phân loại lựa chọn đúng mã ngành nghề của loại hình dịch vụ mà Hộ kinh doanh đang cung cấp
Loại vật tư Chọn 0 – Dịch vụ
Tài khoản Chỉ cần khai báo đúng tài khoản ghi nhận doanh thu và giảm trừ doanh thu của dịch vụ. Tài khoản vật tư và giá vốn có thể để tài khoản bất kỳ vì không phát sinh hạch toán.
Nhóm vật tư Tùy mục đích quản lý nhóm. Có thể tạo 1 nhóm riêng cho các mã dịch vụ bán ra.

Bước 2: Lập hóa đơn cung cấp dịch vụ

Chọn phân hệ VẬT TƯ HÀNG HÓA, hiện cột Nghiệp vụ chọn Hóa đơn bán hàng.

Tại màn hình Hóa đơn bán hàng nhấn dấu + trên thanh menu hoặc phím tắt F2 để thêm mới Hóa đơn bán hàng.

Nhập liệu thông tin chi tiết ghi nhận Doanh thu dịch vụ vào hóa đơn tương tự như hóa đơn bán hàng thông thường. Thông tin về vật tư hàng hóa dịch vụ chú như sau:

Thông tin vật tư hàng hóa Không phải nhập mã kho.

Số lượng – Đơn giá có thể nhập hoặc không.

Chỉ cần nhập giá trị thành tiền phản ánh doanh thu của dịch vụ

Nhấn “Ghi lại” hoặc phím tắt CTRL + ENTER để lưu lại hóa đơn dịch vụ vừa lập.

Trên đây là thao tác nhập liệu ghi nhận hóa đơn dịch vụ đầu vào – đầu ra tại phân hệ VẬT TƯ HÀNG HÓA.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!