3T-HKD: Các phương pháp tính giá xuất kho

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ trình bày về 3 phương pháp tính giá xuất kho trong Phần mềm kế toán 3TCloud gồm:

 • Phương pháp trung bình tháng hay còn còn gọi là Bình quân cả kỳ dự trữ.
 • Phương pháp trung bình di động hay còn gọi là Bình quân sau mỗi lần nhập.
 • Phương pháp nhập trước xuất trước.

Cùng tìm hiểu nội dung chi tiết sau đây.

Phần 1. Các phương pháp tính giá xuất kho trong 3TCloud.

1. Phương pháp trung bình tháng (Bình quân cả kỳ dự trữ)

Theo phương pháp trung bình tháng: giá trị xuât kho của từng loại vật tư hàng hóa được tính theo giá trị trung bình căn cứ vào giá trị tồn kho đầu kỳ và giá trị nhập kho trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo từng kỳ hoặc theo từng lô hàng nhập về, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi doanh nghiệp.

Công thức tính giá xuất kho được áp dụng như sau:

Đơn giá xuất kho bình quân trong kỳ = Giá trị hàng tồn đầu kỳ + Giá trị hàng nhập trong kỳ
Số lượng hàng tồn đầu kỳ + Số lượng hàng nhập trong kỳ

Ưu điểm: Đơn giản, dễ làm, dễ kiểm tra, chỉ cần tính toán một lần vào cuối kỳ.

Nhược điểm:

 • Độ chính xác không cao.
 • Thực hiện vào thời điểm cuối kỳ kế toán sau khi đã hoàn thiện dữ liệu nhập – xuất, chính vì vậy có thể chưa đáp ứng yêu cầu kịp thời của thông tin kế toán ngay tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
 • Có thể xảy ra tình trạng hết lượng – còn tiền (âm tiền hoặc dương tiền) hoặc âm giá trị tồn kho tại 1 thời điểm thuộc kỳ tính giá xuất kho do tính chất trung bình bị ảnh hưởng khi có sự biến động lên xuống chênh lệch của đơn giá nhập kho trong kỳ và đơn giá tồn kho đầu kỳ

Minh họa

2. Phương pháp trung bình di động (Bình quân sau mỗi lần nhập)

Theo phương pháp trung bình di động: Giá trị xuất kho được xác định bằng giá trị Tồn kho trước thời điểm xuất chia Số lượng tồn kho trước thời điểm xuất.

Công thức tính giá xuất kho theo phương pháp này như sau:

Đơn giá xuất kho bình quân di động = Giá trị hàng tồn kho trước thời điểm xuất kho
Số lượng hàng hóa tồn kho trước thời điểm xuất kho

Ưu điểm: Khắc phục được hạn chế của phương pháp tính giá xuất kho theo trung bình tháng. Không làm xảy ra tình trạng hết lượng – còn hàng, hay âm giá trị tại thời điểm bất kỳ trong kỳ tính giá xuất kho.

Nhược điểm: Các tính phức tạp hơn PP trung bình tháng.

Lưu ý khi áp dụng tại 3TCloud: Có một lưu ý quan trọng khi áp dụng PP trung bình di động tại 3TCLoud đó là với những chứng từ nhập – xuất kho phát sinh trong cùng 1 ngày thì phần mềm sẽ quan tâm tới thời điểm nhập liệu phiếu nhập và phiếu xuất để xác định thứ tự thời điểm khi tính giá bình quân di động. Có nghĩa nếu cùng ngày đó tiến hành nhập liệu phiếu xuất kho trước phiếu nhập kho thì giá trị xuất kho bình quân di động của lần xuất đó sẽ không lấy giá trị nhập kho của phiếu nhập cùng ngày.

Minh họa

3. Phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO)

Theo phương pháp này thì vật tư, hàng hóa nào khi xuất kho, giá xuất sẽ được lấy theo lần lượt theo theo thứ tự giá các lần nhập kho, cái nào nhập trước lấy giá đó trước, hết số lượng thì lần lượt lấy tiếp các lượt nhập sau đó. Phương pháp thích hợp trong trường hợp giá cả ổn định hoặc có xu hướng giảm.

Ưu điểm:

 • Giá xuất kho được xác định ngay thời điểm xuất vì đảm bảo cung cấp số liệu thời điểm kịp thời cho kế toán cũng như cho quản lý.
 • Trị giá vốn của hàng tồn kho sẽ tương đối sát với giá thị trường của mặt hàng đó. Chỉ tiêu hàng tồn kho trên bán cáo kế toán có ý nghĩa thực tế hơn các PP khác.

Nhược điểm:

 • Cách tính phức tạp, đòi hỏi độ chính xác và tỉ mỉ cao.
 • Có thể làm cho doanh thu hiện tại không phù hợp với những khoản chi phí hiện tại.Theo phương pháp này doanh thu hiện tại được tạo ra bởi giá trị sản phẩm, vật tư, hàng hóa có thể đã có được từ cách đó rất lâu.

Lưu ý kho áp dụng tại 3TCloud: Vì yêu cầu phức tạp của phương pháp nhập trước xuất trước, Sau mỗi lần tính giá xuất kho dữ liệu tồn kho của từng lần nhập kho sẽ được lưu trữ trên lịch sử tính toán của phần mềm. Vì lý do nào đó sau khi tính giá xuất kho người dùng lại tiến hành thay đổi dữ liệu nhập – xuất mà không nhấn tính lại giá xuất kho, dẫn đến các kỳ tính giá xuất kho sau đó sẽ xảy ra sai sót không mong muốn. Chính vì vậy trước khi chốt số liệu về nhập xuất tồn vật tư hàng hóa cần đảm bảo thực hiện thao tác tính giá vốn lần cuối cùng từ ngày phát sinh tồn kho đầu kỳ vật tư hàng hóa.

Phần 2. Thao tác thực hiện tính giá xuất kho

Bước 1: Khai báo phương áp tính giá xuất kho

Tại thanh menu của phần mềm tích chọn mục Khai báo hệ thống.

Tìm đến tham số Phương pháp tính giá xuất kho để tích chọn phương pháp mong muốn. Nhấn “Chấp nhận” để lưu lại khai báo.

Bước 2: Thực hiện thao tác tính giá vốn

Tích chọn mục CUỐI KỲ, hiện cột Nghiệp vụ chọn Tính giá vốn.

Hiện màn hình tính giá xuất kho:

 • Chọn kỳ muốn tính giá xuất kho.
 • Nếu muốn tính cụ thể 1 kho – 1 mã vật tư thì điền thông tin chi tiết. Nếu để trống phần mềm sẽ tự động tính tất cả các mã vật tư, hàng hóa.
 • Tích chọn Theo kho, Theo lô áp dụng phạm vi phương pháp tính giá xuất kho tính tổng tất cả các kho hay từng kho, tổng tất cả các lô hay từng lô.
 • Nhấn Chấp nhận để thực hiện thao tác tính giá xuất kho. Giá xuất sẽ tự động được cập nhật vào các chứng từ xuất kho của vật tư, hàng hóa.

Trên đây là toàn bộ những nội dung liên quan tới chức năng tính giá xuất kho trong phần mềm kế toán 3TCloud.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!